SAMSUNG

Sponsor

品牌最新

SAMSUNG Galaxy S23 FE 128GB
SAMSUNG Galaxy S23 FE 128GB
奶油白 薄荷綠 黑曜灰

SAMSUNG Galaxy S23 FE 128GB

原廠售價: $19,490 上市日期: 2023/10
  • 6.4 inch
  • 5000 萬畫素
  • 8 GB
  • 4500 mAh

所有產品

產品系列
SAMSUNG Galaxy M34 5G
大電量 可插記憶卡 光學防手震
SAMSUNG Galaxy M34 5G
SAMSUNG Galaxy M14 5G
可插記憶卡 3.5mm耳機孔 大電量
SAMSUNG Galaxy M14 5G
SAMSUNG Galaxy A54 5G 128GB
大電量 可插記憶卡 超防水
SAMSUNG Galaxy A54 5G 128GB
SAMSUNG Galaxy A54 5G 256GB
大電量 可插記憶卡 超防水
SAMSUNG Galaxy A54 5G 256GB
SAMSUNG Galaxy S23 128GB
超防水 超強夜拍 環保機身
SAMSUNG Galaxy S23 128GB
SAMSUNG Galaxy S23+ 256GB
超強夜拍 超防水 環保機身
SAMSUNG Galaxy S23+ 256GB
SAMSUNG Galaxy S23 256GB
超強夜拍 超防水 環保機身
SAMSUNG Galaxy S23 256GB
SAMSUNG Galaxy S23+ 512GB
超防水 超強夜拍 環保機身
SAMSUNG Galaxy S23+ 512GB
SAMSUNG Galaxy A14 5G 64GB
可插記憶卡 三鏡頭 大螢幕
SAMSUNG Galaxy A14 5G 64GB
SAMSUNG Galaxy A14 5G 128GB
三鏡頭 可插記憶卡 大螢幕
SAMSUNG Galaxy A14 5G 128GB
SAMSUNG Galaxy M53 5G
可插記憶卡 120Hz 1億畫素
SAMSUNG Galaxy M53 5G
產品系列
SAMSUNG Galaxy Tab A9+ Wi-Fi 64GB
橫向置中鏡頭 可插記憶卡 90Hz
SAMSUNG Galaxy Tab A9+ Wi-Fi 64GB
SAMSUNG Galaxy Tab A9+ Wi-Fi 128GB
橫向置中鏡頭 90Hz 可插記憶卡
SAMSUNG Galaxy Tab A9+ Wi-Fi 128GB
SAMSUNG Galaxy Tab A9+ 5G
橫向置中鏡頭 可插記憶卡 90Hz
SAMSUNG Galaxy Tab A9+ 5G
SAMSUNG Galaxy Tab A7 Lite LTE
兒童平板 可插記憶卡 杜比音效
SAMSUNG Galaxy Tab A7 Lite LTE
SAMSUNG Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi
兒童平板 可插記憶卡 杜比音效
SAMSUNG Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi
產品系列
SAMSUNG Galaxy Watch6 40mm
血氧飽和偵測 超防水 長續航
SAMSUNG Galaxy Watch6 40mm
SAMSUNG Galaxy Watch6 44mm
血氧飽和偵測 超防水 長續航
SAMSUNG Galaxy Watch6 44mm
SAMSUNG Galaxy Watch6 LTE 40mm
血氧飽和偵測 超防水 長續航
SAMSUNG Galaxy Watch6 LTE 40mm
SAMSUNG Galaxy Watch6 LTE 44mm
血氧飽和偵測 超防水 長續航
SAMSUNG Galaxy Watch6 LTE 44mm
產品系列

想試更多條件?
請試試 進階搜尋

想試更多條件?
請試試 進階搜尋


比較

系列比較

Galaxy A 全系列

SAMSUNG Galaxy A53 5G 128GB
SAMSUNG Galaxy A53 5G 128GB
vs
SAMSUNG Galaxy A54 5G 128GB
SAMSUNG Galaxy A54 5G 128GB

Galaxy S 全系列

SAMSUNG Galaxy S22 Ultra 256GB
SAMSUNG Galaxy S22 Ultra 256GB
vs
SAMSUNG Galaxy S23 Ultra 256GB
SAMSUNG Galaxy S23 Ultra 256GB

Galaxy A 系列

SAMSUNG Galaxy A14 5G 64GB
SAMSUNG Galaxy A14 5G 64GB
vs
SAMSUNG Galaxy M14 5G
SAMSUNG Galaxy M14 5G

Galaxy A 全系列

SAMSUNG Galaxy A54 5G 128GB
SAMSUNG Galaxy A54 5G 128GB
vs
SAMSUNG Galaxy A34 5G (6GB/128GB)
SAMSUNG Galaxy A34 5G (6GB/128GB)

Galaxy S 全系列

SAMSUNG Galaxy S23+ 256GB
SAMSUNG Galaxy S23+ 256GB
vs
SAMSUNG Galaxy S23 Ultra 256GB
SAMSUNG Galaxy S23 Ultra 256GB

Galaxy A 全系列

SAMSUNG Galaxy A54 5G 128GB
SAMSUNG Galaxy A54 5G 128GB
vs
SAMSUNG Galaxy A34 5G (8GB/128GB)
SAMSUNG Galaxy A34 5G (8GB/128GB)

Galaxy A 全系列

SAMSUNG Galaxy A71 5G
SAMSUNG Galaxy A71 5G
vs
SAMSUNG Galaxy A71
SAMSUNG Galaxy A71

Galaxy S 全系列

SAMSUNG Galaxy S23 128GB
SAMSUNG Galaxy S23 128GB
vs
SAMSUNG Galaxy S23+ 256GB
SAMSUNG Galaxy S23+ 256GB
熱門比較
SAMSUNG Galaxy S23 128GB
SAMSUNG Galaxy S23 128GB
vs
SAMSUNG Galaxy A54 5G 128GB
SAMSUNG Galaxy A54 5G 128GB
SAMSUNG Galaxy A23 5G 64GB
SAMSUNG Galaxy A23 5G 64GB
vs
SAMSUNG Galaxy A14 5G 64GB
SAMSUNG Galaxy A14 5G 64GB
SAMSUNG Galaxy A53 5G 128GB
SAMSUNG Galaxy A53 5G 128GB
vs
OPPO A78 5G (8GB/128GB)
OPPO A78 5G (8GB/128GB)
小米 Xiaomi 13 Pro
小米 Xiaomi 13 Pro
vs
SAMSUNG Galaxy S23 Ultra 256GB
SAMSUNG Galaxy S23 Ultra 256GB
SAMSUNG Galaxy S23 Ultra 256GB
SAMSUNG Galaxy S23 Ultra 256GB
vs
Sony Xperia 1 V 256GB
Sony Xperia 1 V 256GB
SAMSUNG Galaxy A53 5G 128GB
SAMSUNG Galaxy A53 5G 128GB
vs
HTC Desire 22 pro
HTC Desire 22 pro
小米 Xiaomi 13
小米 Xiaomi 13
vs
SAMSUNG Galaxy S23 256GB
SAMSUNG Galaxy S23 256GB
SAMSUNG Galaxy A70
SAMSUNG Galaxy A70
vs
SAMSUNG Galaxy A50
SAMSUNG Galaxy A50

價格


二手

產品系列