SAMSUNG

Sponsor

所有產品

產品系列
SAMSUNG Galaxy M12
四鏡頭 獨立三卡槽 大電量

SAMSUNG Galaxy M12

SAMSUNG Galaxy A71
四鏡頭 可插記憶卡 大螢幕

SAMSUNG Galaxy A71

SAMSUNG Galaxy A21s
獨立三卡槽 類玻璃背蓋 大電量

SAMSUNG Galaxy A21s

產品系列

想試更多條件?
請試試 進階搜尋

產品系列

想試更多條件?
請試試 進階搜尋


最新優惠


比較

系列比較

Galaxy S 系列

SAMSUNG Galaxy S21 Ultra 5G 512GB
SAMSUNG Galaxy S21 Ultra 5G 512GB
SAMSUNG Galaxy S20 Ultra 5G 512GB

Galaxy A 系列

SAMSUNG Galaxy A52 5G 128GB
SAMSUNG Galaxy A52 5G 128GB
SAMSUNG Galaxy A51 5G

Galaxy A 系列

SAMSUNG Galaxy A32 5G 128GB
SAMSUNG Galaxy A32 5G 128GB
SAMSUNG Galaxy A31

Galaxy M 系列

SAMSUNG Galaxy M12
SAMSUNG Galaxy M12
SAMSUNG Galaxy M11
熱門比較
SAMSUNG Galaxy A51
SAMSUNG Galaxy A71
SAMSUNG Galaxy A71
SAMSUNG Galaxy Note 10 Lite
SAMSUNG Galaxy A70
SAMSUNG Galaxy A50
SAMSUNG Galaxy A51
SAMSUNG Galaxy A31

價格


二手

產品系列
 
SAMSUNG Galaxy A71

SAMSUNG Galaxy A71

門市二手價
$8,004
 
SAMSUNG Galaxy A21s

SAMSUNG Galaxy A21s

門市二手價
$4,758
 
SAMSUNG Galaxy A31

SAMSUNG Galaxy A31

門市二手價
$6,027
 
SAMSUNG Galaxy A51

SAMSUNG Galaxy A51

門市二手價
$6,899
 
SAMSUNG Galaxy A70

SAMSUNG Galaxy A70

門市二手價
$6,100
 
SAMSUNG Galaxy M11

SAMSUNG Galaxy M11

門市二手價
$3,200
 
SAMSUNG Galaxy A20

SAMSUNG Galaxy A20

門市二手價
$3,000
 
SAMSUNG Galaxy S10

SAMSUNG Galaxy S10

門市二手價
$10,263
 
SAMSUNG Galaxy A50

SAMSUNG Galaxy A50

門市二手價
$5,600
 
SAMSUNG Galaxy A30s

SAMSUNG Galaxy A30s

門市二手價
$4,767
 
SAMSUNG Galaxy S8

SAMSUNG Galaxy S8

門市二手價
$16,990
 
SAMSUNG Galaxy S8+

SAMSUNG Galaxy S8+

門市二手價
$9,400
 
SAMSUNG Galaxy A60

SAMSUNG Galaxy A60

門市二手價
$6,775
 
SAMSUNG Galaxy A8s

SAMSUNG Galaxy A8s

門市二手價
$4,800
 
SAMSUNG Galaxy A80

SAMSUNG Galaxy A80

門市二手價
$9,378
 
SAMSUNG Galaxy S9

SAMSUNG Galaxy S9

門市二手價
$13,900
 
SAMSUNG Galaxy J4

SAMSUNG Galaxy J4

門市二手價
$2,990
 
SAMSUNG Galaxy J4+

SAMSUNG Galaxy J4+

門市二手價
$3,000
 
SAMSUNG Galaxy J8

SAMSUNG Galaxy J8

門市二手價
$2,800
 
SAMSUNG Galaxy J7+

SAMSUNG Galaxy J7+

門市二手價
$3,300
產品系列
產品系列

已下市產品

其他

台灣未上市