Sony手機, 平板, 穿戴

已上市
Sony Xperia 1 II
超防水 寬螢幕
Sony Xperia 1 II
空機價:$35,990 二手價:$30,475 上市日:2020/06
Sony Xperia 10 II
寬螢幕 超防水
Sony Xperia 10 II
空機價:$9,500 二手價:$8,300 上市日:2020/05
Sony Xperia 1
超防水 寬螢幕
Sony Xperia 1
空機價:$21,000
二手價:$13,000
上市日:2019/06
Sony Xperia 5
寬螢幕 超防水
Sony Xperia 5
空機價:$18,800
二手價:$------
上市日:2019/10
Sony Xperia XZ3
Sony Xperia XZ3
空機價:$14,600
二手價:$------
上市日:2018/10
Sony Xperia L3
Sony Xperia L3
空機價:$3,900
二手價:$------
上市日:2019/03
Sony WF-XB700
重低音 防潑水 長續航
Sony WF-XB700
空機價:$3,790
二手價:$------
上市日:2020/05
Sony WF-H800
Sony WF-H800
空機價:$5,600
二手價:$------
上市日:2020/03
Sony WF-1000XM3
Sony WF-1000XM3
原廠價:$7,490
二手價:$------
上市日:2019/07
Sony Xperia Ear Duo XEA20
Sony Xperia Ear Duo XEA20
空機價:$3,690
二手價:$------
上市日:2018/05
Sony SBH90C
雙配戴模式 長續航 重低音
Sony SBH90C
空機價:$2,790
二手價:$------
上市日:2018/07
未上市
Sony Xperia PRO
Sony Xperia PRO
原廠價:$------
上市日:------
Sony Xperia L4
Sony Xperia L4
原廠價:$------
上市日:------
二手機
Sony Xperia 1 II
Sony Xperia 1 II

二手價:$31,500
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:保固內
更新日期:2020/07/04
Sony Xperia 1 II
Sony Xperia 1 II

二手價:$31,500
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:保固內
更新日期:2020/07/04
Sony Xperia 1 II
Sony Xperia 1 II

二手價:$29,900
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:保固內
更新日期:2020/07/03
Sony Xperia XA
Sony Xperia XA

二手價:$1,000
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:已過保
更新日期:2020/07/03
Sony Xperia 1
Sony Xperia 1

二手價:$12,500
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:保固內
更新日期:2020/07/03
Sony Xperia 1
Sony Xperia 1

二手價:$14,500
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:保固內
更新日期:2020/07/03
已下市
展開
Sony Xperia 10
寬螢幕
Sony Xperia 10
空機價:$7,950
二手價:$6,500
上市日:2019/03
Sony Xperia XZ1
Sony Xperia XZ1
原廠價:$20,900
二手價:$------
上市日:2017/09
Sony Xperia XZ2
Sony Xperia XZ2
原廠價:$24,990
二手價:$------
上市日:2018/03
Sony Xperia XZ
Sony Xperia XZ
原廠價:$22,900
二手價:$------
上市日:2016/09
Sony Xperia XZ1 Compact
Sony Xperia XZ1 Compact
原廠價:$17,900
二手價:$------
上市日:2017/09
Sony Xperia XA1 Plus
Sony Xperia XA1 Plus
空機價:$5,200
二手價:$4,500
上市日:2017/10
不在台上市
展開
Sony Xperia XZ2 Compact
Sony Xperia XZ2 Compact
原廠價:$------
上市日:2018/03
Sony Xperia A2 SO-04F
Sony Xperia A2 SO-04F
原廠價:$------
上市日:2014年6月(日本)
Sony Xperia A4 SO-04G
Sony Xperia A4 SO-04G
原廠價:$------
上市日:2015-06(日本)
Sony Xperia M Dual
Sony Xperia M Dual
原廠價:$------
上市日:2013年第三季
Sony Xperia AX SO-01E
Sony Xperia AX SO-01E
原廠價:$------
上市日:2012年11月(日本)
Sony Xperia R1
Sony Xperia R1
原廠價:$------
上市日:2017/10