Sony

Sony Xperia XA
Sony Xperia XA
Sony Xperia XA1
Sony Xperia XA1
Sony Xperia XZ Premium
Sony Xperia XZ Premium
 • 新機價: $ 17,868
 • 上市日: 2017/06
Sony Xperia XZ1
Sony Xperia XZ1
 • 新機價: $ 20,900
 • 上市日: 2017/09
Sony Xperia XA1 Ultra
Sony Xperia XA1 Ultra
 • 新機價: $ 9,733
 • 上市日: 2017/05
Sony Xperia XZ1 Compact
Sony Xperia XZ1 Compact
 • 新機價: $ 17,900
 • 上市日: 2017/09
Sony Xperia Z5
Sony Xperia Z5
Sony Xperia X Compact
Sony Xperia X Compact
 • 新機價: $ 11,194
 • 上市日: 2016/09
Sony Xperia X 64GB
Sony Xperia X 64GB
 • 新機價: $ 10,481
 • 上市日: 2016/11
Sony Xperia Z5 Compact
Sony Xperia Z5 Compact
 • 新機價: $ 12,200
 • 上市日: 2015/10
Sony Xperia XZ Premium 鏡粉
Sony Xperia XZ Premium 鏡粉
 • 新機價: $ 21,128
 • 上市日: 2017/06
Sony Xperia Z5 玫瑰石英粉
Sony Xperia Z5 玫瑰石英粉
 • 新機價: $ 11,661
 • 上市日: 2016/01
Sony Xperia XZ 山茶花粉
Sony Xperia XZ 山茶花粉
 • 新機價: $ 12,558
 • 上市日: 2016/11
Sony Xperia XZ 澗水藍
Sony Xperia XZ 澗水藍
 • 新機價: $ 12,612
 • 上市日: 2016/09
Sony SmartWatch 3 SWR50
Sony SmartWatch 3 SWR50
 • 新機價: $ 8,188
 • 上市日: 2014/12
Sony SmartBand 2 SWR12
Sony SmartBand 2 SWR12
 • 新機價: $ 3,737
 • 上市日: 2015/09
Sony SmartWatch MN2
Sony SmartWatch MN2
 • 原廠價: $ 3,980
 • 上市日: 2012/05
Sony SmartBand Talk SWR30
Sony SmartBand Talk SWR30
 • 新機價: $ 4,664
 • 上市日: 2014/12
Sony SmartBand SWR10
Sony SmartBand SWR10
 • 原廠價: $ 3,990
 • 上市日: 2014/05
Sony PlayStation VR
Sony PlayStation VR
 • 原廠價: $ 12,980
 • 上市日: 2016/10
Sony SmartWatch 2 SW2
Sony SmartWatch 2 SW2
 • 原廠價: $ 6,500
 • 上市日: 2013/10
Sony SmartWatch 3 SWR50 星鈦銀
Sony SmartWatch 3 SWR50 星鈦銀
 • 原廠價: $ 9,990
 • 上市日: 2015/03
未上市
Sony Xperia XA1 Plus
Sony Xperia XA1 Plus
 • 原廠價: $ ------
 • 上市日: 2017/10
Sony SmartEyeglass
Sony SmartEyeglass
 • 原廠價: $ ------
 • 上市日: ------
Sony wena wrist Chronograph
Sony wena wrist Chronograph
 • 原廠價: $ ------
 • 上市日: 2016/07
Sony wena wrist Three Hands
Sony wena wrist Three Hands
 • 原廠價: $ ------
 • 上市日: 2016/07
已下市
Sony Xperia Z3
Sony Xperia Z3
 • 原廠價: $ 20,900
 • 上市日: 2014/09
Sony Xperia C5 Ultra
Sony Xperia C5 Ultra
 • 原廠價: $ 11,900
 • 上市日: 2015/08
Sony Xperia X 32GB
Sony Xperia X 32GB
 • 新機價: $ 9,362
 • 上市日: 2016/06
不在台上市
Sony Xperia Z4
Sony Xperia Z4
 • 原廠價: $ ------
 • 上市日: 2015年夏季(日本)
Sony Xperia X Performance 32GB
Sony Xperia X Performance 32GB
 • 原廠價: $ ------
 • 上市日: 2016/06
Sony Xperia L1
Sony Xperia L1
 • 原廠價: $ ------
 • 上市日: ------
Sony Xperia A4 SO-04G
Sony Xperia A4 SO-04G
 • 原廠價: $ ------
 • 上市日: 2015-06(日本)
Sony Xperia E5
Sony Xperia E5
 • 原廠價: $ ------
 • 上市日: 2016/06
Sony Xperia Z1f SO-02F
Sony Xperia Z1f SO-02F
 • 原廠價: $ ------
 • 上市日: 2013年12月(日本)