Sony手機, 平板, 穿戴

已上市
新低價 Sony Xperia 10 II
寬螢幕 超防水
Sony Xperia 10 II
空機價:$8,890 二手價:$7,800 上市日:2020/05
Sony Xperia 1 II
5G 超防水 寬螢幕
Sony Xperia 1 II
空機價:$25,500 二手價:$21,700 上市日:2020/06
Sony Xperia 5
寬螢幕 超防水
Sony Xperia 5
空機價:$18,100
二手價:$11,800
上市日:2019/10
Sony Xperia 1
超防水 寬螢幕
Sony Xperia 1
空機價:$20,400
二手價:$12,833
上市日:2019/06
Sony Xperia XZ3
Sony Xperia XZ3
空機價:$14,400
二手價:$10,500
上市日:2018/10
Sony Xperia L3
Sony Xperia L3
空機價:$3,890
二手價:$------
上市日:2019/03
Sony WF-XB700
重低音 防潑水 長續航
Sony WF-XB700
空機價:$3,790
二手價:$------
上市日:2020/05
Sony WH-CH510
超平價 長續航
Sony WH-CH510
原廠價:$1,700
二手價:$------
上市日:2019/10
Sony SBH90C
雙配戴模式 長續航 重低音
Sony SBH90C
空機價:$2,490
二手價:$------
上市日:2018/07
Sony WH-1000XM2
高音質 雙配戴模式 長續航
Sony WH-1000XM2
原廠價:$10,900
二手價:$------
上市日:2017/09
Sony WF-H800
Sony WF-H800
空機價:$5,500
二手價:$------
上市日:2020/03
Sony Xperia Ear Duo XEA20
Sony Xperia Ear Duo XEA20
空機價:$3,490
二手價:$------
上市日:2018/05
Sony WH-XB900N
雙配戴模式 長續航 重低音
Sony WH-XB900N
原廠價:$7,490
二手價:$------
上市日:2019/07
Sony WF-1000XM3
Sony WF-1000XM3
原廠價:$7,490
二手價:$------
上市日:2019/07
Sony WH-CH710N
雙配戴模式 長續航
Sony WH-CH710N
原廠價:$4,990
二手價:$------
上市日:2020/04
Sony Xperia 5 II
超防水 5G 120Hz
Sony Xperia 5 II
原廠價:$------
上市日:2020/10
Sony Xperia PRO
Sony Xperia PRO
原廠價:$------
上市日:------
Sony Xperia L4
Sony Xperia L4
原廠價:$------
上市日:------
二手機
Sony Xperia XA2 Plus
Sony Xperia XA2 Plus

二手價:$5,000
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:保固內
更新日期:2020/09/27
Sony Xperia XA1 Ultra
Sony Xperia XA1 Ultra

二手價:$5,500
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:保固內
更新日期:2020/09/27
Sony Xperia XZ
Sony Xperia XZ

二手價:$6,500
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:已過保
更新日期:2020/09/27
Sony Xperia XA Ultra
Sony Xperia XA Ultra

二手價:$4,500
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:保固內
更新日期:2020/09/27
Sony Xperia 1
Sony Xperia 1

二手價:$12,500
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:保固內
更新日期:2020/09/27
Sony Xperia XZs
Sony Xperia XZs

二手價:$6,500
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:已過保
更新日期:2020/09/27
已下市
展開
Sony Xperia XZ Premium
Sony Xperia XZ Premium
原廠價:$24,900
二手價:$------
上市日:2017/06
Sony Xperia XZ1
Sony Xperia XZ1
原廠價:$20,900
二手價:$------
上市日:2017/09
Sony Xperia 10
寬螢幕
Sony Xperia 10
空機價:$7,900
二手價:$6,500
上市日:2019/03
Sony Xperia XZ
Sony Xperia XZ
原廠價:$22,900
二手價:$------
上市日:2016/09
Sony Xperia XZ2
Sony Xperia XZ2
原廠價:$24,990
二手價:$------
上市日:2018/03
Sony Xperia XA1 Ultra
Sony Xperia XA1 Ultra
原廠價:$12,900
二手價:$6,500
上市日:2017/05
不在台上市
展開
Sony Xperia XZ2 Compact
Sony Xperia XZ2 Compact
原廠價:$------
上市日:2018/03
Sony Xperia Z4
Sony Xperia Z4
原廠價:$------
上市日:2015年夏季(日本)
Sony Xperia Ace
Sony Xperia Ace
原廠價:$------
上市日:2019/06
Sony Xperia M2 Aqua
Sony Xperia M2 Aqua
原廠價:$------
上市日:2014年秋天
Sony Xperia V LT30p
Sony Xperia V LT30p
原廠價:$------
上市日:不會在台上市
Sony SmartEyeglass
Sony SmartEyeglass
原廠價:$------
上市日:------