OPPO手機, 平板, 穿戴

已上市
HOT OPPO Reno2 OPPO Reno2
空機價:$15,214 二手價:$14,000 上市日:2019/10
HOT OPPO A9 2020 (8GB/128GB) OPPO A9 2020 (8GB/128GB)
空機價:$8,062 二手價:$------ 上市日:2019/10
OPPO Reno2 Z OPPO Reno2 Z
空機價:$10,144
二手價:$9,750
上市日:2019/10
OPPO A5 2020 OPPO A5 2020
空機價:$5,758
二手價:$4,000
上市日:2019/10
OPPO Reno Z OPPO Reno Z
空機價:$8,447
二手價:$------
上市日:2019/06
OPPO Reno 標準版 OPPO Reno 標準版
空機價:$9,800
二手價:$8,500
上市日:2019/04
OPPO R17 OPPO R17
空機價:$10,945
二手價:$6,600
上市日:2018/11
OPPO AX5s (3GB/64GB) OPPO AX5s (3GB/64GB)
空機價:$4,255
二手價:$------
上市日:2019/04
OPPO R17 Pro OPPO R17 Pro
空機價:$9,277
二手價:$7,500
上市日:2018/11
OPPO Reno 10 倍變焦版 (8GB/256GB) OPPO Reno 10 倍變焦版 (8GB/256GB)
空機價:$19,759
二手價:$18,000
上市日:2019/06
OPPO A9 2020 (4GB/128GB) OPPO A9 2020 (4GB/128GB)
空機價:$6,736
二手價:$------
上市日:2019/10
OPPO AX5s (4GB/64GB) OPPO AX5s (4GB/64GB)
空機價:$4,648
二手價:$------
上市日:2019/04
OPPO Reno 10 倍變焦版 (12GB/256GB) OPPO Reno 10 倍變焦版 (12GB/256GB)
空機價:$22,892
二手價:$16,450
上市日:2019/11
OPPO A3 OPPO A3
空機價:$5,526
二手價:$2,800
上市日:2018/06
OPPO Reno 10 倍變焦版 (6GB/128GB) OPPO Reno 10 倍變焦版 (6GB/128GB)
空機價:$17,998
二手價:$16,000
上市日:2019/06
OPPO R11s 星幕屏紅色特別版 OPPO R11s 星幕屏紅色特別版
空機價:$7,609
二手價:$8,000
上市日:2017/12
OPPO Reno 巴薩限量版 OPPO Reno 巴薩限量版
空機價:$24,424
二手價:$------
上市日:2019/07
二手機
OPPO A75s
OPPO A75s

二手價:$5,000
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:已過保
更新日期:2020/02/18
OPPO R9s Plus
OPPO R9s Plus

二手價:$4,400
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:已過保
更新日期:2020/02/18
OPPO A77
OPPO A77

二手價:$5,500
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:保固內
更新日期:2020/02/18
OPPO A77
OPPO A77

二手價:$3,000
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:已過保
更新日期:2020/02/18
OPPO R9
OPPO R9

二手價:$2,500
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:已過保
更新日期:2020/02/18
OPPO Reno 10 倍變焦版 (6GB/128GB)
OPPO Reno 10 倍變焦版 (6GB/128GB)

二手價:$16,000
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:保固內
更新日期:2020/02/18
已下市
展開
OPPO R15 OPPO R15
空機價:$11,143
二手價:$5,500
上市日:2018/05
OPPO R11 OPPO R11
原廠價:$15,990
二手價:$5,150
上市日:2017/07
OPPO R11s OPPO R11s
空機價:$8,067
二手價:$5,700
上市日:2017/12
OPPO AX5 OPPO AX5
原廠價:$7,990
二手價:$------
上市日:2018/08
OPPO R9s OPPO R9s
空機價:$9,200
二手價:$4,873
上市日:2016/12
OPPO R15 Pro OPPO R15 Pro
空機價:$14,205
二手價:$6,250
上市日:2018/05
不在台上市
展開
OPPO Reno3 Pro OPPO Reno3 Pro
原廠價:$------
上市日:2019/12
OPPO Reno Ace OPPO Reno Ace
原廠價:$------
上市日:2019/10
OPPO Reno3 OPPO Reno3
原廠價:$------
上市日:2019/12
OPPO Find X 藍寶堅尼版 OPPO Find X 藍寶堅尼版
原廠價:$49,990
上市日:------
OPPO Reno 5G OPPO Reno 5G
原廠價:$------
上市日:2019/05
OPPO F11 Pro OPPO F11 Pro
原廠價:$------
上市日:2019/03