OPPO手機, 平板, 穿戴

已上市
HOT OPPO Reno2 OPPO Reno2
空機價:$15,922 二手價:$13,625 上市日:2019/10
HOT OPPO A5 2020 OPPO A5 2020
空機價:$5,406 二手價:$4,500 上市日:2019/10
OPPO Reno2 Z OPPO Reno2 Z
空機價:$9,845
二手價:$9,450
上市日:2019/10
OPPO A9 2020 (8GB/128GB) OPPO A9 2020 (8GB/128GB)
空機價:$8,511
二手價:$7,000
上市日:2019/10
OPPO Reno 標準版 OPPO Reno 標準版
空機價:$9,809
二手價:$7,625
上市日:2019/04
OPPO Reno Z OPPO Reno Z
空機價:$8,466
二手價:$------
上市日:2019/06
OPPO R17 OPPO R17
空機價:$10,896
二手價:$6,400
上市日:2018/11
OPPO AX5s (3GB/64GB) OPPO AX5s (3GB/64GB)
空機價:$4,267
二手價:$------
上市日:2019/04
OPPO R17 Pro OPPO R17 Pro
空機價:$9,648
二手價:$7,500
上市日:2018/11
OPPO Reno 10 倍變焦版 (8GB/256GB) OPPO Reno 10 倍變焦版 (8GB/256GB)
空機價:$19,420
二手價:$18,000
上市日:2019/06
OPPO R11s OPPO R11s
空機價:$7,546
二手價:$5,380
上市日:2017/12
OPPO A9 2020 (4GB/128GB) OPPO A9 2020 (4GB/128GB)
空機價:$6,738
二手價:$------
上市日:2019/10
OPPO Reno 10 倍變焦版 (12GB/256GB) OPPO Reno 10 倍變焦版 (12GB/256GB)
空機價:$22,887
二手價:$18,000
上市日:2019/11
OPPO AX5s (4GB/64GB) OPPO AX5s (4GB/64GB)
空機價:$4,650
二手價:$------
上市日:2019/04
OPPO Reno 10 倍變焦版 (6GB/128GB) OPPO Reno 10 倍變焦版 (6GB/128GB)
空機價:$18,005
二手價:$16,000
上市日:2019/06
OPPO A3 OPPO A3
空機價:$5,412
二手價:$------
上市日:2018/06
OPPO Reno 巴薩限量版 OPPO Reno 巴薩限量版
空機價:$24,301
二手價:$------
上市日:2019/07
二手機
OPPO R9 Plus 64GB
OPPO R9 Plus 64GB

二手價:$3,900
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:已過保
更新日期:2020/03/29
OPPO A73
OPPO A73

二手價:$4,000
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:已過保
更新日期:2020/03/29
OPPO A75s
OPPO A75s

二手價:$5,000
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:已過保
更新日期:2020/03/29
OPPO Reno 10 倍變焦版 (8GB/256GB)
OPPO Reno 10 倍變焦版 (8GB/256GB)

二手價:$18,000
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:保固內
更新日期:2020/03/29
OPPO R9 Plus 64GB
OPPO R9 Plus 64GB

二手價:$4,500
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:已過保
更新日期:2020/03/29
OPPO R11s
OPPO R11s

二手價:$5,999
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:保固內
更新日期:2020/03/29
已下市
展開
OPPO R15 OPPO R15
空機價:$11,015
二手價:$5,750
上市日:2018/05
OPPO R9s OPPO R9s
空機價:$9,200
二手價:$4,440
上市日:2016/12
OPPO R11 OPPO R11
原廠價:$15,990
二手價:$5,150
上市日:2017/07
OPPO R15 Pro OPPO R15 Pro
空機價:$13,971
二手價:$6,250
上市日:2018/05
OPPO AX5 OPPO AX5
原廠價:$7,990
二手價:$------
上市日:2018/08
OPPO A73 OPPO A73
空機價:$5,658
二手價:$3,166
上市日:2018/01
不在台上市
展開
OPPO Find X2 Pro OPPO Find X2 Pro
原廠價:$------
上市日:2020/03
OPPO Find X2 OPPO Find X2
原廠價:$------
上市日:2020/03
OPPO Reno3 Pro OPPO Reno3 Pro
原廠價:$------
上市日:2019/12
OPPO Reno Ace OPPO Reno Ace
原廠價:$------
上市日:2019/10
OPPO Reno3 OPPO Reno3
原廠價:$------
上市日:2019/12
OPPO A91 OPPO A91
原廠價:$------
上市日:2019/12