OPPO手機, 平板, 穿戴

已上市
OPPO Reno4
大螢幕 低藍光 5G
OPPO Reno4
空機價:$12,000 二手價:$11,167 上市日:2020/08
OPPO A73 5G
90Hz 類玻璃背蓋 5G
OPPO A73 5G
空機價:$7,600 二手價:$------ 上市日:2020/11
OPPO A53 2020
獨立三卡槽 大電量
OPPO A53 2020
空機價:$4,490
二手價:$------
上市日:2020/09
OPPO A72
四鏡頭 大電量 高音質
OPPO A72
空機價:$6,390
二手價:$7,263
上市日:2020/06
OPPO Reno4 Z
四鏡頭 5G 120Hz
OPPO Reno4 Z
空機價:$9,290
二手價:$8,500
上市日:2020/09
OPPO Reno4 Pro
大螢幕 低藍光 5G
OPPO Reno4 Pro
空機價:$17,100
二手價:$------
上市日:2020/08
OPPO A31 2020
可插記憶卡 三鏡頭 大螢幕
OPPO A31 2020
空機價:$4,990
二手價:$------
上市日:2020/06
OPPO Find X2 Pro
高音質 超級快充 超防水
OPPO Find X2 Pro
空機價:$31,000
二手價:$------
上市日:2020/07
OPPO Find X2
超級快充 高音質 大螢幕
OPPO Find X2
空機價:$26,000
二手價:$22,500
上市日:2020/07
OPPO A91
四鏡頭 可插記憶卡 大螢幕
OPPO A91
空機價:$8,800
二手價:$------
上市日:2020/07
OPPO Watch 46mm
長續航 超防水
OPPO Watch 46mm
空機價:$6,990
二手價:$6,300
上市日:2020/08
OPPO Enco W51
無線充電 主動降噪 低延遲
OPPO Enco W51
空機價:$2,500
二手價:$------
上市日:2020/09
OPPO Watch 41mm
OPPO Watch 41mm
空機價:$5,490
二手價:$4,500
上市日:2020/08
OPPO Enco Free
OPPO Enco Free
空機價:$2,190
二手價:$------
上市日:2020/01
OPPO Enco W11
麥克風降噪 長續航 防潑水
OPPO Enco W11
空機價:$1,099
二手價:$------
上市日:2020/07
OPPO Enco Q1
OPPO Enco Q1
空機價:$2,000
二手價:$------
上市日:2019/10
OPPO Enco W31
OPPO Enco W31
空機價:$1,690
二手價:$------
上市日:2020/04
二手機
OPPO R15
OPPO R15

二手價:$3,500
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:已過保
更新日期:2020/12/03
OPPO A73
OPPO A73

二手價:$3,000
狀態:良好(8成新)
貨源:公司貨
保固期:已過保
更新日期:2020/12/03
OPPO Reno 10 倍變焦版 (8GB/256GB)
OPPO Reno 10 倍變焦版 (8GB/256GB)

二手價:$11,000
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:保固內
更新日期:2020/12/03
OPPO R11s
OPPO R11s

二手價:$2,500
狀態:良好(8成新)
貨源:公司貨
保固期:已過保
更新日期:2020/12/03
OPPO AX5s (3GB/64GB)
OPPO AX5s (3GB/64GB)

二手價:$3,000
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:已過保
更新日期:2020/12/03
OPPO R17
OPPO R17

二手價:$5,500
狀態:良好(8成新)
貨源:公司貨
保固期:已過保
更新日期:2020/12/03
已下市
展開
OPPO R17
OPPO R17
原廠價:$15,990
二手價:$6,295
上市日:2018/11
OPPO R15
OPPO R15
空機價:$6,300
二手價:$4,547
上市日:2018/05
OPPO A73
OPPO A73
空機價:$2,590
二手價:$3,200
上市日:2018/01
OPPO A9 2020 (8GB/128GB)
OPPO A9 2020 (8GB/128GB)
原廠價:$10,490
二手價:$7,245
上市日:2019/10
OPPO A5 2020
OPPO A5 2020
原廠價:$8,490
二手價:$6,000
上市日:2019/10
OPPO Reno2
OPPO Reno2
原廠價:$17,990
二手價:$12,017
上市日:2019/10
不在台上市
展開
OPPO Reno3 Pro
OPPO Reno3 Pro
原廠價:$------
上市日:2019/12
OPPO A92s
OPPO A92s
原廠價:$------
上市日:------
OPPO Reno Ace
OPPO Reno Ace
原廠價:$------
上市日:2019/10
OPPO A37
OPPO A37
原廠價:$------
上市日:2016/05
OPPO Ace2
OPPO Ace2
原廠價:$------
上市日:2020/04
OPPO A53
OPPO A53
原廠價:$------
上市日:2015/12