OPPO手機, 平板, 穿戴

已上市
HOTOPPO Reno2OPPO Reno2
空機價:$17,722二手價:$------上市日:2019/10
HOTOPPO Reno ZOPPO Reno Z
空機價:$9,676二手價:$9,700上市日:2019/06
OPPO Reno 標準版 OPPO Reno 標準版
空機價:$13,570
二手價:$13,000
上市日:2019/04
OPPO AX5s (3GB/64GB) OPPO AX5s (3GB/64GB)
空機價:$4,421
二手價:$------
上市日:2019/04
OPPO A9 2020 (8GB/128GB) OPPO A9 2020 (8GB/128GB)
空機價:$9,559
二手價:$------
上市日:2019/10
OPPO R17 Pro OPPO R17 Pro
空機價:$11,448
二手價:$9,600
上市日:2018/11
OPPO R17 OPPO R17
空機價:$11,289
二手價:$7,800
上市日:2018/11
OPPO A9 2020 (4GB/128GB) OPPO A9 2020 (4GB/128GB)
空機價:$8,575
二手價:$6,800
上市日:2019/10
OPPO A5 2020 OPPO A5 2020
空機價:$7,416
二手價:$------
上市日:2019/10
OPPO Reno 10 倍變焦版 256GB OPPO Reno 10 倍變焦版 256GB
空機價:$21,810
二手價:$------
上市日:2019/06
OPPO Reno 10 倍變焦版 128GB OPPO Reno 10 倍變焦版 128GB
空機價:$19,029
二手價:$------
上市日:2019/06
OPPO AX7 OPPO AX7
空機價:$5,806
二手價:$------
上市日:2018/12
OPPO AX5s (4GB/64GB) OPPO AX5s (4GB/64GB)
空機價:$5,133
二手價:$------
上市日:2019/04
OPPO AX7 Pro OPPO AX7 Pro
空機價:$8,100
二手價:$------
上市日:2018/11
OPPO A3 OPPO A3
空機價:$6,025
二手價:$------
上市日:2018/06
OPPO Find X 標準版 OPPO Find X 標準版
空機價:$17,279
二手價:$------
上市日:2018/08
OPPO Reno 巴薩限量版 OPPO Reno 巴薩限量版
空機價:$25,903
二手價:$------
上市日:2019/07
未上市
WISH OPPO Reno2 Z OPPO Reno2 Z
原廠價:$13,990
上市日:2019/10
OPPO Reno Ace OPPO Reno Ace
原廠價:$------
上市日:2019/10
OPPO F11 Pro OPPO F11 Pro
原廠價:$------
上市日:2019/03
OPPO Reno2 F OPPO Reno2 F
原廠價:$------
上市日:2019/11
OPPO F11 OPPO F11
原廠價:$------
上市日:2019/04
OPPO Find X 藍寶堅尼版 OPPO Find X 藍寶堅尼版
原廠價:$49,990
上市日:------
OPPO O-Band OPPO O-Band
原廠價:$------
上市日:------
二手機
OPPO A39
OPPO A39

二手價:$3,800
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:已過保
更新日期:2019/10/15
OPPO R11s
OPPO R11s

二手價:$6,500
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:已過保
更新日期:2019/10/15
OPPO A57
OPPO A57

二手價:$3,300
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:已過保
更新日期:2019/10/15
OPPO R15
OPPO R15

二手價:$6,000
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:已過保
更新日期:2019/10/15
OPPO R9
OPPO R9

二手價:$5,000
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:已過保
更新日期:2019/10/15
OPPO R15
OPPO R15

二手價:$6,000
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:保固內
更新日期:2019/10/15
已下市
展開
OPPO R15 OPPO R15
空機價:$11,608
二手價:$6,125
上市日:2018/05
OPPO R11 OPPO R11
原廠價:$15,990
二手價:$5,150
上市日:2017/07
OPPO AX5 OPPO AX5
原廠價:$7,990
二手價:$------
上市日:2018/08
OPPO R9s OPPO R9s
空機價:$9,400
二手價:$6,000
上市日:2016/12
OPPO R11s OPPO R11s
空機價:$8,924
二手價:$5,517
上市日:2017/12
OPPO R15 Pro OPPO R15 Pro
空機價:$14,913
二手價:$7,250
上市日:2018/05
不在台上市
展開
OPPO A9 (6GB/128GB) OPPO A9 (6GB/128GB)
原廠價:$------
上市日:2019/04
OPPO A5 OPPO A5
原廠價:$------
上市日:2018/07
OPPO R11 Plus OPPO R11 Plus
原廠價:$------
上市日:2017/06
OPPO K3 64GB OPPO K3 64GB
原廠價:$------
上市日:2019/05
OPPO A7 OPPO A7
原廠價:$------
上市日:2018/11
OPPO Reno 5G OPPO Reno 5G
原廠價:$------
上市日:2019/05