OPPO手機, 平板, 穿戴

已上市
HOTOPPO Reno ZOPPO Reno Z
空機價:$10,007二手價:$------上市日:2019/06
HOTOPPO Reno 標準版OPPO Reno 標準版
空機價:$14,066二手價:$------上市日:2019/04
OPPO AX5s (3GB/64GB) OPPO AX5s (3GB/64GB)
空機價:$4,528
二手價:$------
上市日:2019/04
OPPO R17 Pro OPPO R17 Pro
空機價:$12,608
二手價:$------
上市日:2018/11
OPPO Reno 10 倍變焦版 128GB OPPO Reno 10 倍變焦版 128GB
空機價:$19,158
二手價:$------
上市日:2019/06
OPPO R17 OPPO R17
空機價:$11,619
二手價:$9,250
上市日:2018/11
OPPO AX7 Pro OPPO AX7 Pro
空機價:$8,142
二手價:$------
上市日:2018/11
OPPO AX5s (4GB/64GB) OPPO AX5s (4GB/64GB)
空機價:$5,294
二手價:$------
上市日:2019/04
OPPO AX7 OPPO AX7
空機價:$5,804
二手價:$------
上市日:2018/12
OPPO Reno 10 倍變焦版 256GB OPPO Reno 10 倍變焦版 256GB
空機價:$22,912
二手價:$------
上市日:2019/06
OPPO A3 OPPO A3
空機價:$6,118
二手價:$------
上市日:2018/06
OPPO Reno 巴薩限量版 OPPO Reno 巴薩限量版
原廠價:$25,990
二手價:$------
上市日:2019/07
OPPO Find X 標準版 OPPO Find X 標準版
空機價:$17,266
二手價:$------
上市日:2018/08
未上市
WISH OPPO F11 Pro OPPO F11 Pro
原廠價:$------
上市日:2019/03
OPPO Find X 藍寶堅尼版 OPPO Find X 藍寶堅尼版
原廠價:$49,990
上市日:------
OPPO F11 OPPO F11
原廠價:$------
上市日:2019/04
OPPO O-Band OPPO O-Band
原廠價:$------
上市日:------
二手機
OPPO A39
OPPO A39

二手價:$3,800
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:已過保
更新日期:2019/08/18
OPPO R11
OPPO R11

二手價:$4,990
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:已過保
更新日期:2019/08/18
OPPO R9
OPPO R9

二手價:$5,000
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:已過保
更新日期:2019/08/18
OPPO R15 Pro
OPPO R15 Pro

二手價:$9,000
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:保固內
更新日期:2019/08/18
OPPO A57
OPPO A57

二手價:$3,500
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:已過保
更新日期:2019/08/18
OPPO R11s
OPPO R11s

二手價:$6,800
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:已過保
更新日期:2019/08/18
已下市
展開
OPPO R15 OPPO R15
空機價:$11,646
二手價:$8,167
上市日:2018/05
OPPO AX5 OPPO AX5
原廠價:$7,990
二手價:$------
上市日:2018/08
OPPO R11 OPPO R11
原廠價:$15,990
二手價:$5,150
上市日:2017/07
OPPO R11s OPPO R11s
空機價:$9,107
二手價:$5,575
上市日:2017/12
OPPO R9s OPPO R9s
空機價:$10,247
二手價:$3,833
上市日:2016/12
OPPO A57 OPPO A57
原廠價:$7,990
二手價:$3,700
上市日:2017/04
不在台上市
展開
OPPO K3 64GB OPPO K3 64GB
原廠價:$------
上市日:2019/05
OPPO A9 (6GB/128GB) OPPO A9 (6GB/128GB)
原廠價:$------
上市日:2019/04
OPPO R11 Plus OPPO R11 Plus
原廠價:$------
上市日:2017/06
OPPO A5 OPPO A5
原廠價:$------
上市日:2018/07
OPPO A7 OPPO A7
原廠價:$------
上市日:2018/11
OPPO A37 OPPO A37
原廠價:$------
上市日:2016/05