OPPO手機, 平板, 穿戴

已上市
OPPO A72
四鏡頭 大電量 高音質
OPPO A72
空機價:$7,900 二手價:$7,500 上市日:2020/06
OPPO Reno2
OPPO Reno2
空機價:$14,290 二手價:$12,619 上市日:2019/10
OPPO A9 2020 (8GB/128GB)
OPPO A9 2020 (8GB/128GB)
空機價:$8,200
二手價:$6,995
上市日:2019/10
OPPO Reno2 Z
OPPO Reno2 Z
空機價:$10,400
二手價:$7,767
上市日:2019/10
OPPO A5 2020
OPPO A5 2020
空機價:$5,300
二手價:$4,300
上市日:2019/10
OPPO Reno Z
OPPO Reno Z
空機價:$7,900
二手價:$7,195
上市日:2019/06
OPPO A31 2020
可插記憶卡 三鏡頭 大螢幕
OPPO A31 2020
空機價:$5,990
二手價:$------
上市日:2020/06
OPPO R17
OPPO R17
空機價:$7,500
二手價:$5,862
上市日:2018/11
OPPO Reno 10 倍變焦版 (8GB/256GB)
OPPO Reno 10 倍變焦版 (8GB/256GB)
空機價:$17,900
二手價:$15,000
上市日:2019/06
OPPO R11s
OPPO R11s
空機價:$6,990
二手價:$5,150
上市日:2017/12
OPPO A9 2020 (4GB/128GB)
OPPO A9 2020 (4GB/128GB)
空機價:$6,800
二手價:$------
上市日:2019/10
OPPO Reno 10 倍變焦版 (12GB/256GB)
OPPO Reno 10 倍變焦版 (12GB/256GB)
空機價:$19,900
二手價:$16,500
上市日:2019/11
OPPO AX5s (4GB/64GB)
OPPO AX5s (4GB/64GB)
空機價:$4,400
二手價:$------
上市日:2019/04
OPPO A3
OPPO A3
空機價:$4,900
二手價:$------
上市日:2018/06
OPPO Enco W31
OPPO Enco W31
原廠價:$1,899
二手價:$------
上市日:2020/04
OPPO Enco Free
OPPO Enco Free
空機價:$2,790
二手價:$------
上市日:2020/01
OPPO Enco Q1
OPPO Enco Q1
空機價:$2,190
二手價:$------
上市日:2019/10
未上市
OPPO Find X2 Pro
OPPO Find X2 Pro
原廠價:$------
上市日:------
OPPO Find X2
OPPO Find X2
原廠價:$------
上市日:------
OPPO Enco W11
麥克風降噪 長續航 防潑水
OPPO Enco W11
原廠價:$1,299
上市日:2020/07
二手機
OPPO AX5s (3GB/64GB)
OPPO AX5s (3GB/64GB)

二手價:$3,700
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:保固內
更新日期:2020/07/09
OPPO Reno 標準版
OPPO Reno 標準版

二手價:$7,400
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:保固內
更新日期:2020/07/09
OPPO Reno2
OPPO Reno2

二手價:$12,800
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:保固內
更新日期:2020/07/09
OPPO Reno2
OPPO Reno2

二手價:$12,800
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:保固內
更新日期:2020/07/09
OPPO R15
OPPO R15

二手價:$4,590
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:已過保
更新日期:2020/07/09
OPPO A73
OPPO A73

二手價:$2,500
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:保固內
更新日期:2020/07/09
已下市
展開
OPPO Reno 標準版
OPPO Reno 標準版
空機價:$8,990
二手價:$7,516
上市日:2019/04
OPPO R15
OPPO R15
空機價:$6,500
二手價:$4,728
上市日:2018/05
OPPO R17 Pro
OPPO R17 Pro
空機價:$8,900
二手價:$6,600
上市日:2018/11
OPPO R11
OPPO R11
原廠價:$15,990
二手價:$5,150
上市日:2017/07
OPPO AX5s (3GB/64GB)
OPPO AX5s (3GB/64GB)
原廠價:$6,990
二手價:$4,067
上市日:2019/04
OPPO R9s
OPPO R9s
空機價:$5,990
二手價:$3,767
上市日:2016/12
不在台上市
展開
OPPO Reno3 Pro
OPPO Reno3 Pro
原廠價:$------
上市日:2019/12
OPPO A92s
OPPO A92s
原廠價:$------
上市日:------
OPPO Reno Ace
OPPO Reno Ace
原廠價:$------
上市日:2019/10
OPPO A91
OPPO A91
原廠價:$------
上市日:2019/12
OPPO A31
OPPO A31
原廠價:$------
上市日:2015-04(中國)
OPPO Ace2
OPPO Ace2
原廠價:$------
上市日:2020/04