OPPO手機, 平板, 穿戴

已上市
HOTOPPO R17OPPO R17
空機價:$13,081二手價:$12,000上市日:2018/11
HOTOPPO R17 ProOPPO R17 Pro
空機價:$16,531二手價:$------上市日:2018/11
OPPO AX7 Pro OPPO AX7 Pro
空機價:$9,919
二手價:$------
上市日:2018/11
OPPO AX7 OPPO AX7
空機價:$7,605
二手價:$------
上市日:2018/12
OPPO AX5 OPPO AX5
空機價:$6,375
二手價:$------
上市日:2018/08
OPPO R15 OPPO R15
空機價:$12,294
二手價:$10,500
上市日:2018/05
OPPO A3 OPPO A3
空機價:$8,102
二手價:$------
上市日:2018/06
OPPO R15 Pro OPPO R15 Pro
空機價:$15,560
二手價:$12,500
上市日:2018/05
OPPO R11s OPPO R11s
空機價:$9,546
二手價:$8,500
上市日:2017/12
OPPO A73 OPPO A73
空機價:$5,984
二手價:$------
上市日:2018/01
OPPO Find X 標準版 OPPO Find X 標準版
空機價:$23,491
二手價:$19,999
上市日:2018/08
OPPO A77 OPPO A77
空機價:$7,851
二手價:$------
上市日:2017/05
OPPO A75 OPPO A75
空機價:$7,070
二手價:$------
上市日:2017/12
OPPO Find X 超級閃充版 OPPO Find X 超級閃充版
空機價:$27,087
二手價:$------
上市日:2018/09
OPPO A75s OPPO A75s
空機價:$8,749
二手價:$------
上市日:2017/12
OPPO R11s 星幕屏紅色特別版 OPPO R11s 星幕屏紅色特別版
空機價:$9,564
二手價:$------
上市日:2017/12
OPPO R11s 香檳色 OPPO R11s 香檳色
空機價:$10,200
二手價:$------
上市日:2017/12
未上市
WISH OPPO F9 OPPO F9
原廠價:$------
上市日:2018/08
OPPO A7x OPPO A7x
原廠價:$------
上市日:2018/09
OPPO A7 OPPO A7
原廠價:$------
上市日:2018/11
OPPO A5 OPPO A5
原廠價:$------
上市日:2018/07
OPPO K1 (6GB/64GB) OPPO K1 (6GB/64GB)
原廠價:$------
上市日:2018/10
OPPO F9 Pro OPPO F9 Pro
原廠價:$------
上市日:2018/08
OPPO R15x OPPO R15x
原廠價:$------
上市日:2018/11
OPPO F7 64GB OPPO F7 64GB
原廠價:$------
上市日:2018/03
OPPO Find X 藍寶堅尼版 OPPO Find X 藍寶堅尼版
原廠價:$49,990
上市日:------
OPPO A1 OPPO A1
原廠價:$------
上市日:2018/04
OPPO F7 128GB OPPO F7 128GB
原廠價:$------
上市日:2018/03
OPPO K1 (4GB/64GB) OPPO K1 (4GB/64GB)
原廠價:$------
上市日:2018/10
OPPO A83 2018 64GB OPPO A83 2018 64GB
原廠價:$------
上市日:2018/05
OPPO R15 夢鏡版陶瓷黑 OPPO R15 夢鏡版陶瓷黑
原廠價:$------
上市日:2018/04
OPPO A71 (2018) OPPO A71 (2018)
原廠價:$------
上市日:2018/02
OPPO A83 2018 32GB OPPO A83 2018 32GB
原廠價:$------
上市日:2018/05
OPPO O-Band OPPO O-Band
原廠價:$------
上市日:------
OPPO A30 OPPO A30
原廠價:$------
上市日:------
OPPO A83 2018 16GB OPPO A83 2018 16GB
原廠價:$------
上市日:2018/05
二手機
OPPO R11s 香檳色
OPPO R11s 香檳色

二手價:$6,800
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:保固內
更新日期:2018/12/12
OPPO Find X 標準版
OPPO Find X 標準版

二手價:$19,999
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:保固內
更新日期:2018/12/12
OPPO R9s
OPPO R9s

二手價:$4,500
狀態:良好(8成新)
貨源:公司貨
保固期:已過保
更新日期:2018/12/10
OPPO R11
OPPO R11

二手價:$7,900
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:保固內
更新日期:2018/12/09
OPPO R11s
OPPO R11s

二手價:$7,500
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:已過保
更新日期:2018/12/09
OPPO R11
OPPO R11

二手價:$6,500
狀態:良好(8成新)
貨源:公司貨
保固期:已過保
更新日期:2018/12/08
已下市
展開
OPPO R11 OPPO R11
空機價:$12,659
二手價:$7,200
上市日:2017/07
OPPO R9 OPPO R9
原廠價:$14,990
二手價:$------
上市日:2016/05
OPPO R9s OPPO R9s
空機價:$10,850
二手價:$6,475
上市日:2016/12
OPPO R9s Plus OPPO R9s Plus
空機價:$9,232
二手價:$------
上市日:2017/03
OPPO F1s OPPO F1s
空機價:$6,310
二手價:$------
上市日:2016/09
OPPO A57 OPPO A57
空機價:$5,434
二手價:$4,400
上市日:2017/04
不在台上市
展開
OPPO R11 Plus OPPO R11 Plus
原廠價:$------
上市日:2017/06
OPPO A37 OPPO A37
原廠價:$------
上市日:2016/05
OPPO F5 64GB OPPO F5 64GB
原廠價:$------
上市日:2017/10
OPPO A83 OPPO A83
原廠價:$------
上市日:2017/12
OPPO A59 OPPO A59
原廠價:$------
上市日:2016/06
OPPO A11 OPPO A11
原廠價:$------
上市日:2015-07(中國)