OPPO手機, 平板, 穿戴

已上市
HOT OPPO A9 2020 (8GB/128GB) OPPO A9 2020 (8GB/128GB)
空機價:$8,169 二手價:$------ 上市日:2019/10
HOT OPPO Reno2 OPPO Reno2
空機價:$15,270 二手價:$------ 上市日:2019/10
OPPO Reno Z OPPO Reno Z
空機價:$9,292
二手價:$8,500
上市日:2019/06
OPPO Reno2 Z OPPO Reno2 Z
空機價:$11,927
二手價:$9,900
上市日:2019/10
OPPO AX5s (3GB/64GB) OPPO AX5s (3GB/64GB)
空機價:$4,402
二手價:$------
上市日:2019/04
OPPO Reno 標準版 OPPO Reno 標準版
空機價:$11,776
二手價:$9,000
上市日:2019/04
OPPO A5 2020 OPPO A5 2020
空機價:$6,226
二手價:$------
上市日:2019/10
OPPO R17 OPPO R17
空機價:$11,071
二手價:$7,250
上市日:2018/11
OPPO R17 Pro OPPO R17 Pro
空機價:$10,456
二手價:$8,667
上市日:2018/11
OPPO A9 2020 (4GB/128GB) OPPO A9 2020 (4GB/128GB)
空機價:$6,565
二手價:$------
上市日:2019/10
OPPO Reno 10 倍變焦版 (8GB/256GB) OPPO Reno 10 倍變焦版 (8GB/256GB)
空機價:$21,159
二手價:$16,500
上市日:2019/06
OPPO AX5s (4GB/64GB) OPPO AX5s (4GB/64GB)
空機價:$4,951
二手價:$------
上市日:2019/04
OPPO A3 OPPO A3
空機價:$5,894
二手價:$------
上市日:2018/06
OPPO Reno 10 倍變焦版 (6GB/128GB) OPPO Reno 10 倍變焦版 (6GB/128GB)
空機價:$18,345
二手價:$------
上市日:2019/06
OPPO Reno 10 倍變焦版 (12GB/256GB) OPPO Reno 10 倍變焦版 (12GB/256GB)
空機價:$24,517
二手價:$------
上市日:2019/11
OPPO Reno 巴薩限量版 OPPO Reno 巴薩限量版
空機價:$24,676
二手價:$------
上市日:2019/07
二手機
OPPO R9 Plus 64GB
OPPO R9 Plus 64GB

二手價:$8,999
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:保固內
更新日期:2019/12/12
OPPO R11s
OPPO R11s

二手價:$4,800
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:已過保
更新日期:2019/12/12
OPPO R15
OPPO R15

二手價:$6,500
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:保固內
更新日期:2019/12/12
OPPO R17 Pro
OPPO R17 Pro

二手價:$9,500
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:保固內
更新日期:2019/12/12
OPPO R11
OPPO R11

二手價:$4,500
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:已過保
更新日期:2019/12/12
OPPO R11s 星幕屏紅色特別版
OPPO R11s 星幕屏紅色特別版

二手價:$8,800
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:保固內
更新日期:2019/12/12
已下市
展開
OPPO R15 OPPO R15
空機價:$11,658
二手價:$5,900
上市日:2018/05
OPPO AX5 OPPO AX5
原廠價:$7,990
二手價:$------
上市日:2018/08
OPPO R11 OPPO R11
原廠價:$15,990
二手價:$5,150
上市日:2017/07
OPPO R11s OPPO R11s
空機價:$8,935
二手價:$6,267
上市日:2017/12
OPPO A73 OPPO A73
空機價:$5,657
二手價:$4,000
上市日:2018/01
OPPO R9s OPPO R9s
空機價:$9,400
二手價:$5,995
上市日:2016/12
不在台上市
展開
OPPO Reno Ace OPPO Reno Ace
原廠價:$------
上市日:2019/10
OPPO F11 Pro OPPO F11 Pro
原廠價:$------
上市日:2019/03
OPPO A9 (6GB/128GB) OPPO A9 (6GB/128GB)
原廠價:$------
上市日:2019/04
OPPO K3 64GB OPPO K3 64GB
原廠價:$------
上市日:2019/05
OPPO A7 OPPO A7
原廠價:$------
上市日:2018/11
OPPO A37 OPPO A37
原廠價:$------
上市日:2016/05