NOKIA手機, 平板, 穿戴

已上市
HOTNOKIA 8.1NOKIA 8.1
空機價:$9,752二手價:$------上市日:2018/12
HOTNOKIA 9 PureViewNOKIA 9 PureView
空機價:$20,834二手價:$------上市日:2019/05
NOKIA X71 NOKIA X71
空機價:$11,362
二手價:$------
上市日:2019/04
NOKIA 6.1 Plus NOKIA 6.1 Plus
空機價:$6,696
二手價:$------
上市日:2018/08
NOKIA 5.1 Plus NOKIA 5.1 Plus
空機價:$4,910
二手價:$------
上市日:2018/09
NOKIA 3.1 Plus NOKIA 3.1 Plus
空機價:$3,825
二手價:$------
上市日:2018/12
NOKIA 8 NOKIA 8
空機價:$12,030
二手價:$------
上市日:2017/10
NOKIA 7 Plus NOKIA 7 Plus
空機價:$9,392
二手價:$5,500
上市日:2018/04
NOKIA 8110 4G NOKIA 8110 4G
空機價:$2,086
二手價:$------
上市日:2018/07
NOKIA 5 NOKIA 5
空機價:$4,118
二手價:$------
上市日:2017/07
NOKIA 3 NOKIA 3
空機價:$2,867
二手價:$------
上市日:2017/07
NOKIA 3310 2017 3G NOKIA 3310 2017 3G
空機價:$1,514
二手價:$------
上市日:2017/11
未上市
WISH NOKIA 7.1 64GB NOKIA 7.1 64GB
原廠價:$------
上市日:2018/10
NOKIA 3310 4G NOKIA 3310 4G
原廠價:$------
上市日:2018/02
NOKIA X7 (6GB/64GB) NOKIA X7 (6GB/64GB)
原廠價:$------
上市日:2018/10
NOKIA X6 (6GB/64GB) NOKIA X6 (6GB/64GB)
原廠價:$------
上市日:2018/05
NOKIA 1 Plus NOKIA 1 Plus
原廠價:$------
上市日:2019/03
NOKIA 4.2 32GB NOKIA 4.2 32GB
原廠價:$------
上市日:2019/04
NOKIA X7 (6GB/128GB) NOKIA X7 (6GB/128GB)
原廠價:$------
上市日:2018/10
NOKIA 2 NOKIA 2
原廠價:$------
上市日:2017/11
NOKIA 210 NOKIA 210
原廠價:$------
上市日:2019/03
NOKIA 3310 2017 NOKIA 3310 2017
原廠價:$------
上市日:------
NOKIA 150 Dual SIM NOKIA 150 Dual SIM
原廠價:$------
上市日:------
NOKIA 3.2 16GB NOKIA 3.2 16GB
原廠價:$------
上市日:2019/04
NOKIA 2 V NOKIA 2 V
原廠價:$------
上市日:2019/01
NOKIA 4.2 16GB NOKIA 4.2 16GB
原廠價:$------
上市日:2019/04
NOKIA 3.2 32GB NOKIA 3.2 32GB
原廠價:$------
上市日:2019/04
NOKIA 150 NOKIA 150
原廠價:$------
上市日:------
NOKIA X5 32GB NOKIA X5 32GB
原廠價:$------
上市日:2018/07
NOKIA 7(6GB/64GB) NOKIA 7(6GB/64GB)
原廠價:$------
上市日:2017/10
NOKIA 7(4GB/64GB) NOKIA 7(4GB/64GB)
原廠價:$------
上市日:2017/10
NOKIA X6 (4GB/32GB) NOKIA X6 (4GB/32GB)
原廠價:$------
上市日:2018/05
NOKIA X5 64GB NOKIA X5 64GB
原廠價:$------
上市日:2018/07
NOKIA 5.1 16GB NOKIA 5.1 16GB
原廠價:$------
上市日:2018/07
NOKIA 5.1 32GB NOKIA 5.1 32GB
原廠價:$------
上市日:2018/07
NOKIA X7 (4GB/64GB) NOKIA X7 (4GB/64GB)
原廠價:$------
上市日:2018/10
NOKIA Withings Steel HR NOKIA Withings Steel HR
原廠價:$------
上市日:------
NOKIA X6 (4GB/64GB) NOKIA X6 (4GB/64GB)
原廠價:$------
上市日:2018/05
NOKIA 7.1 32GB NOKIA 7.1 32GB
原廠價:$------
上市日:2018/10
二手機
NOKIA 7 Plus
NOKIA 7 Plus

二手價:$5,500
狀態:極新(9成新)
貨源:公司貨
保固期:已過保
更新日期:2019/05/18
NOKIA 6.1
NOKIA 6.1

二手價:$5,500
狀態:良好(8成新)
貨源:公司貨
保固期:已過保
更新日期:2019/05/02
已下市
展開
NOKIA 6 NOKIA 6
原廠價:$7,790
二手價:$------
上市日:2017/03
NOKIA 6.1 NOKIA 6.1
空機價:$5,714
二手價:$5,500
上市日:2018/04
NOKIA 3.1 NOKIA 3.1
空機價:$3,224
二手價:$------
上市日:2018/07
NOKIA 8 Sirocco NOKIA 8 Sirocco
空機價:$18,558
二手價:$------
上市日:2018/04
NOKIA 2.1 NOKIA 2.1
空機價:$2,733
二手價:$------
上市日:2018/09
NOKIA 208 NOKIA 208
原廠價:$------
二手價:$------
上市日:2013-第三季
不在台上市
展開
NOKIA 220 NOKIA 220
原廠價:$------
上市日:2014年3月(中國)
NOKIA 1 NOKIA 1
原廠價:$------
上市日:2018/04
NOKIA 230 NOKIA 230
原廠價:$------
上市日:2015-12(印度)
NOKIA 105 NOKIA 105
原廠價:$------
上市日:------
NOKIA Lumia 2520 NOKIA Lumia 2520
原廠價:$------
上市日:2013年第四季
NOKIA 206 NOKIA 206
原廠價:$------
上市日:不會在台上市