vivo 新機
vivo NEX 3
vivo NEX 3
 • 新機價 $25,990
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/19
vivo V17 Pro
vivo V17 Pro
 • 新機價 $10,501
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/19
vivo V15 Pro
vivo V15 Pro
 • 新機價 $12,101
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/19
vivo V15
vivo V15
 • 新機價 $8,001
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/19
vivo V11i
vivo V11i
 • 新機價 $7,400
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/19
vivo V11
vivo V11
 • 新機價 $9,000
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/19
vivo X21 螢幕指紋版
vivo X21 螢幕指紋版
 • 新機價 $9,490
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/19
vivo NEX 旗艦版
vivo NEX 旗艦版
 • 新機價 $20,900
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/19
vivo V9
vivo V9
 • 新機價 $7,000
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/19
vivo V9 Youth
vivo V9 Youth
 • 新機價 $6,401
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/19