vivo 新機
vivo NEX 3
vivo NEX 3
 • 新機價 $26,000
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/11/13
vivo V17 Pro
vivo V17 Pro
 • 新機價 $10,600
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/11/13
vivo S1
vivo S1
 • 新機價 $7,200
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/11/13
vivo Y17
vivo Y17
 • 新機價 $4,600
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/11/13
vivo V15 Pro
vivo V15 Pro
 • 新機價 $9,500
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/11/13
vivo V15
vivo V15
 • 新機價 $6,990
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/11/13
vivo NEX 雙螢幕版
vivo NEX 雙螢幕版
 • 新機價 $18,500
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/11/13
vivo V11i
vivo V11i
 • 新機價 $6,200
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/11/13
vivo Y81
vivo Y81
 • 新機價 $3,400
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/11/13
vivo 二手機
vivo NEX 雙螢幕版
vivo NEX 雙螢幕版
 • 二手價 $14,500
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2019/11/13