Hướng dẫn cách đăng nhập và trả lời bài viết

瀏覽: 345
回覆: 0
Medium images  1
發文數:28
發表時間:2016-05-30 19:14:55
更新時間:2016-05-30 19:14:55

Hướng dẫn sử dụng facebook đăng nhập đ đăng bài viết trên SOGI ( nên đăng nhập fb trước khi vào SOGI)

bước 1: nhấn vào chỗ đăng nhập thông qua fb

bước 2: nhấn vào biểu tượng được đánh dấu

bước 3: kéo xuống dưới cùng của trang có mục dành cho người Việt Nam ở Đài Loan, rồi nhấn vào phần đó

bước 4: nhấn vào phần đăng bài viết

bước 5: nhấn vào phần chủ đề,và viết chủ đề bài viết của mình,sau đó vào phần chọn mục bài viết,và cuối cùng là phần nội dung bạn có thể viết nội dung mà bạn muốn diễn đạt.

bước 6:nếu có hình ảnh hoặc văn bản muốn đăng kèm thì nhấn vào phần đăng tải dưới đây, sau đó tích vào phần đồng ý rồi nhấn đăng bài viết là hoàn thành.

Hướng dẫn cách trả lời bài viết trên SOGI

ví dụ như muốn trả lời bài viết cần nhần vào phần đánh dấu bên dưới


rồi nhấn vào phần nội dung để đánh nội dung trả lời bài viết, sau đó nhấn vào phần gửi bài viết là đã hoàn thành.商業贊助
發文數:1
發表時間:2018-04-20 18:08:18
更新時間:2018-04-20 18:08:18