Chết oan vì ko biết sử dụng cửa thoát hiểm

瀏覽: 6407
回覆: 0
Medium images  1
發文數:28
發表時間:2016-07-20 12:11:57
更新時間:2016-07-20 12:11:57

Cửa thoát hiểm, cửa thoát hiểm trên đỉnh lóc xe, 3 dụng cụ dùng để đập vỡ kính cửa sổ xe, 3 cơ hội thoát thân mà không ai biết, toàn bộ người trên xe đã chết oan

Tóm tắt nội dung chính bài viết dưới đây:

Đoàn khách du lịch Trung Quốc trên xe bus gồm 26 người do xe bốc cháy toàn bộ đã gặp nạn, cho biết mặc dù cửa thoát hiểm biên phải bị chặn nhưng vẫn còn cửa thoát hiểm bên trái, trên đỉnh lóc xe, và trên xe còn có 3 thiết bị để đập vỡ kính vv 3 cơ hội thoát thân, nhưng đã không dùng đến, "thật không thể tin được" nghi ngờ là tài xế và người hướng dẫn du lịch là người đầu tiên gặp nạn nên đã không giúp cho khách du lịch thoát thân, mà khách du lịch Trung Quốc lại không quen thuộc tình hình xe bên này, mới xảy ra cạnh tưởng bi thảm như vậy.

Vì lợi ích an toàn cho bản thân, mỗi người chúng ta khi đi xe hay bất kỳ một phương tiện giao thông nào nên dành thời gian chú ý, tìm hiểu kỹ những điểm thoát hiểm để nếu không may xảy ra tai nạn thì có thể biết cách thoát thân.

Nguồntin:

https://tw.news.yahoo.com/%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%96%80-%E5%A4%A9%E7%AA%97-%E8%BB%8A%E7%AA%97%E6%93%8A%E7%A0%B4%E5%99%A8-3%E5%80%8B%E9%80%83%E7%94%9F%E6%A9%9F%E6%9C%83%E6%B2%92%E4%BA%BA%E6%8E%8C%E6%8F%A1-%E5%85%A8%E8%BB%8A%E6%9E%89%E6%AD%BB-215004931.html

安全門、天窗、車窗擊破器 3個逃生機會沒人掌握 全車枉死

遼寧陸客團遊覽車上的26人因火燒車全數罹難,業者指出,雖然右側車門被護欄擋住,但還有左側安全門、車頂天窗,以及車內3支車窗擊破器等3個逃生機會,但竟全沒有派上用場,「真的令人匪夷所思!」懷疑是因司機、導遊在第一時間罹難,無法協助乘客逃生,而陸客又不熟悉車況,才造成無人生還的慘劇。

遊覽車業者表示,該輛遊覽車僅6年車齡,算是新車,且遊覽車的引擎、冷氣和油箱都集中在車後,所以發生火燒車的起火點,一般都是集中在車後段,或因輪胎過熱起火,但這次從車頭先著火,相當少見,推測可能是車頭處的電線走火造成。

業者說,遊覽車後門有多達9具大體,但就算後門沒有被護欄擋住,想要以人力推開門也不容易,最有機會的求生管道是左側的安全門和天窗。

但業者指出,安全門開啟前,需先移開壓克力板,才能轉動板手開門,天窗上推前,也要解開一道扣環,若沒有按照一定程序解鎖,乘客恐無法開門、窗逃生;另外,依規定車內最少要有3支車窗擊破器,似乎無人會用。

業者強調,發車前依規定播放的逃生安全影片內,都有說明如何使用安全門、天窗和車窗擊破器的逃生程序,如果業者沒有播放,或乘客沒仔細觀看,情急之下,可能不知道如何解鎖逃生。

依照最後的結果判斷,業者認為,坐在車子前方的司機和導遊,很可能在第一時間就罹難,所以無人協助乘客逃生,才會釀成這麼嚴重的不幸意外。

警方也表示,第一時間疑因車上控制設備受損,車門無法開啟,乘客因此無路可逃,另研判乘客不熟悉遊覽車逃生出口,因此未能利用安全門逃生。

中華民國遊覽車品質保障協會理事長鄭春綢指出,該部遊覽車的引擎和油箱在車尾,但從第一時間的畫面看到,卻是車頭先起火,懷疑有東西助燃。

鄭春綢也說,打開逃生門只要短短幾秒,昨日旅客未能打開令人納悶,推測是乘客不熟悉。

 資料來源:

https://tw.news.yahoo.com/%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%96%80-%E5%A4%A9%E7%AA%97-%E8%BB%8A%E7%AA%97%E6%93%8A%E7%A0%B4%E5%99%A8-3%E5%80%8B%E9%80%83%E7%94%9F%E6%A9%9F%E6%9C%83%E6%B2%92%E4%BA%BA%E6%8E%8C%E6%8F%A1-%E5%85%A8%E8%BB%8A%E6%9E%89%E6%AD%BB-215004931.html


商業贊助
發文數:1
發表時間:2018-05-28 05:48:30
更新時間:2018-05-28 05:48:30