Chênh lệch giá điện thoại ở Việt Nam và Đài Loan

瀏覽: 5361
回覆: 0
Medium images  1
發文數:28
發表時間:2017-04-11 13:51:02
更新時間:2017-05-03 12:42:00

Sự chênh lệch về giá cả điện thoại bán ở Việt Nam và Đài Loan 


Giới thiệu 5 chiếc điện thoại cần mua dành cho các bạn Việt Nam tại Đài Loan, tại vì gía bán ra ở Việt Nam và Đài Loan có sự chênh lệch quá lớn. Cho nên các bạn Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan cần tận dụng cơ hội này,để mua được những chiếc điện thoại với giá rẻ nhé!

Dưới đây là sự so sánh chênh lệch lớn về gía cả điện thoại bán ra giữa Việt Nam và Đài Loan:

1.Đầu tiên là điện thoại Apple iPhone 7 Plus 128GB

Video:


Gía bán tại Đài Loan là $30300 đài tệ -Gía bán tại Việt Nam là $36000 đài tệ

Quy ra tiền việt (Đài Loan bán với giá 21.200000 VNĐ-Việt Nam với giá 25.100000 VNĐ)

web tham khảo giá cả các mặt hàng đăng ký mạng của chúng tôi:

https://vietnam.sogi.com.tw/products/apple-iphone-7-plus-128gb

2.Điện thoại thứ 2 là SAMSUNG GALAXY S7 edge 32GB

Video:


Gía bán tại Đài Loan là $17700 đài tệ- Việt Nam là $22000 đài tệ

Quy ra tiền việt (Đài Loan bán với giá 12.400000 VNĐ-Việt Nam với giá 15.490000 VNĐ)

web tham khảo giá cả các mặt hàng đăng ký mạng của chúng tôi:

https://vietnam.sogi.com.tw/

3.Điện thoại thứ 3 là ASUS ZenFone 3 ZE552KL

Video:


Gía bán tại Đài Loan là $ 9300 đài tệ  -Gía bán tại Việt Nam là $12700 đài tệ

Quy ra tiền việt (Đài Loan bán với giá 6.510000 VNĐ -Việt Nam với giá 8.990000 VNĐ)

web tham khảo giá cả các mặt hàng đăng ký mạng của chúng tôi:

https://vietnam.sogi.com.tw/

4.Điện thoại thứ 4 là ASUS ZenFone 3 ZE520KL 32GB

Video:


Gía bán tại Đài Loan là $ 7200 đài tệ -Gía bán tại Việt Nam là $11400 đài tệ 

Quy ra tiền việt (Đài Loan bán với giá 5.040000 VNĐ-Việt Nam với giá 7.990000 VNĐ)

web tham khảo giá cả các mặt hàng đăng ký mạng của chúng tôi:

https://vietnam.sogi.com.tw/

5.Điện thoại thứ 5 là Sony Xperia XZs

Video:


Gía bán tại Đài Loan là $ 19500 đài tệ -Gía bán tại Việt Nam là $21300 đài tệ

Quy ra tiền việt (Đài Loan bán với giá 13.650000 VNĐ -Việt Nam với giá 14.990000 VNĐ)

web tham khảo giá cả các mặt hàng đăng ký mạng của chúng tôi:

https://vietnam.sogi.com.tw/products/sony-xperia-xzs


商業贊助
發文數:1
發表時間:2018-06-21 07:59:59
更新時間:2018-06-21 07:59:59