Bảng thông báo nghỉ làm và nghỉ học ngày 8/7

瀏覽: 9655
回覆: 0
Medium images  1
發文數:28
發表時間:2016-07-07 18:55:07
更新時間:2016-07-07 20:36:03

Thông tin nghỉ làm và nghỉ học trong ngày mưa bão ngày mai 8/7, còn một số nơi sẽ được công bố sớm nhất vào lúc hơn 8 giờ tối ngày hôm nay và muộn nhất là hơn 10 giờ tối.


Bảng thông báo nghỉ học và nghỉ làm ngày 8/7 khi có bão Nepartak về (những khu vực còn lại sẽ được thông báo vào tối ngày hôm nay, mọi người chú ý xem trên trang yahoo.com.tw hoặc vào bài viết này để cập nhập thông tin mới nhất).

Khu vực bắc bộ

Cơ Long :Ngày mai nghỉ học nghỉ làm

TP Đai Bắc :Ngày mai nghỉ học nghỉ làm

Tân Bắc ::Ngày mai nghỉ học nghỉ làm

Đào viên :Ngày mai nghỉ học nghỉ làm

TP Tân Trúc : Ngày mai nghỉ học nghỉ làm

Huyện Tân Trúc :Ngày mai nghỉ học nghỉ làm

Khu vực trung bộ

Miêu lật( Miaoli) : Ngày mai nghỉ học nghỉ làm

TP Đài Trung : Ngày mai nghỉ học nghỉ làm

Chương Hóa(Zhāng huà ): Ngày mai nghỉ học nghỉ làm

Vân lâm (Yun lin) :Ngày mai nghỉ học nghỉ làm

Nam Đầu (Nan tou) : Ngày mai nghỉ học nghỉ làm

Khu vực Nam bộ

TP Gia Nghĩa (jia yi) : Ngày mai nghỉ học nghỉ làm

Huyện Gia Nghĩa :Ngày mai nghỉ học nghỉ làm

TP Đài Nam :Ngày mai nghỉ học nghỉ làm

TP Cao Hùng :Ngày mai nghỉ học nghỉ làm

Bình Đông (Ping dong) : Ngày mai nghỉ học nghỉ làm

Khu vực Đông bộ

Huyện Nghi Lan (Yi lan) :Ngày mai nghỉ học nghỉ làm

Huyện Hoa Liên (Hua lian) : Ngày mai nghỉ học nghỉ làm

Huyện Đài Đông : Ngày mai nghỉ học nghỉ làm

Khu vực ngoài Đảo

Huyện Bành Hồ (peng hu) : Ngày mai nghỉ học nghỉ làm

Huyện Liên Giang (lian jiang) :Ngày mai đi làm đi học bình thường 

Huyện Kinh Môn (Jin men) :Ngày mai đi làm đi học bình thường

Nguồn tin:

http://www.dgpa.gov.tw/nds.html

https://tw.news.yahoo.com/%E5%BC%B7%E9%A2%B1%E5%B0%BC%E4%BC%AF%E7%89%B9%E4%BE%86%E8%A5%B2-7%E6%9C%888%E6%97%A5%E5%81%9C%E7%8F%AD%E5%81%9C%E8%AA%B2%E4%B8%80%E8%A6%BD%E8%A1%A8-092258298.html

強颱尼伯特來襲 7月8日停班停課一覽表 (17h 22phút ngày 7/7)

強烈颱風尼伯特逼近台灣,來勢洶洶,氣象局已經在昨天分別發布海上及陸上颱風警報,警告台灣各地區(含蘭嶼、綠島)及澎湖應嚴加戒備,並防強風豪雨。各縣市明天(8日)上班上課情況如下:

北部地區

基隆巿:明天停止上班上課

台北巿:明天停止上班上課

新北巿:明天停止上班上課

桃園市:明天停止上班上課

新竹巿:明天停止上班上課

新竹縣:明天停止上班上課

中部地區

苗栗縣:明天停止上班上課

台中巿:明天停止上班上課

彰化縣:明天停止上班上課

雲林縣:明天停止上班上課

南投縣:明天停止上班上課

南部地區

嘉義巿:明天停止上班上課

嘉義縣:明天停止上班上課

台南巿:明天停止上班上課

高雄巿:明天停止上班上課

屏東縣:明天停止上班上課

東部地區

宜蘭縣:明天停止上班上課

花蓮縣:明天停止上班上課

台東縣:明天停止上班上課

外島地區

澎湖縣:明天停止上班上課

連江縣:明天正常上班上課

金門縣:明天正常上班上課

後續消息請鎖定Yahoo!奇摩相關報導。

最新停班停課訊息,請以行政院人事行政總處或地方縣市政府公布為準。

資料來源:

http://www.dgpa.gov.tw/nds.html

https://tw.news.yahoo.com/%E5%BC%B7%E9%A2%B1%E5%B0%BC%E4%BC%AF%E7%89%B9%E4%BE%86%E8%A5%B2-7%E6%9C%888%E6%97%A5%E5%81%9C%E7%8F%AD%E5%81%9C%E8%AA%B2%E4%B8%80%E8%A6%BD%E8%A1%A8-092258298.html

http://www.epochtimes.com/b5/16/7/6/n8071111.htm

http://sharpdaily.tw/index/article/168097


商業贊助
發文數:1
發表時間:2018-04-24 08:10:46
更新時間:2018-04-24 08:10:46