5 điểm du lịch nổi bật ở Lam Đầu 遊南投

瀏覽: 1057  回覆: 0
Medium images  1

發文數:25
發表時間:2016-06-04 18:36:01
更新時間:2016-06-04 18:36:01

1.Hồ Nhật Nguyệt 日月潭

2.Nông Trại Cingjing 清境農場

3.Làng văn hóa thổ dân (Formosan Aboriginal Culture Village)九族文化村


4.Làng yêu quái Khê Đầu 溪頭妖怪村(The Monster Village)


5.XITOUNATURE EDUCATION AREA溪頭自然教育園區商業贊助

發文數:1
發表時間:2017-03-29 09:39:02
更新時間:2017-03-29 09:39:02