Đăng ký mạng 3G sử dụng không giới hạn ở Đài Loan

瀏覽: 724
回覆: 0
Medium images  1
發文數:28
發表時間:2016-06-02 16:23:54
更新時間:2016-06-02 16:27:04

Người nước ngoài đến Đài Loan đăng ký mạng 3G sdụng không giới hạn

V Trí: ở sảnh sân bay 1 quầy viễn thông là có thể mua, sau khi nhập cảnh, rẽ tay phải là có thể nhìn thấy mấy quầy bán liền kề nhau ( điều kin người mua phải đủ 20 tuổi xuất trình hộ chiếu)

ChunghwaTelecom中華電信

  

Thẻ SIM điện thoại

Phương án A: thẻ 300 đài tệ có thể lên mạng trong 3 ngày sử dụng không giới hạn và có 100 đài tệ trong tài khoản có thể gọi điện thoại.

Phương án B: thẻ 300 đài tệ có thể lên mạng trong 5 ngày sử dụng không giới hạn và có 50 đài tệ trong tài khoản có thể gọi điện thoại.

Phương án C: thẻ 500 đài tệ có thể lên mạng trong 5 ngày sử dụng không giới hạn và có 300 đài tệ trong tài khoản có thể gọi điện thoại.

Phương án D: thẻ 500 đài tệ có thể lên mạng trong 7 ngày sử dụng không giới hạn và có 150 đài tệ trong tài khoản có thể gọi điện thoại.

Phương án E: thẻ 500 đài tệ có thể lên mạng trong 10 ngày sử dụng không giới hạn và có 100 đài tệ trong tài khoản có thể gọi điện thoại.

Phương án F: thẻ 1000 đài tệ có thể lên mạng trong 30 ngày sử dụng không giới hạn và có 430 đài tệ trong tài khoản có thể gọi điện thoại.

far eastone telecom遠傳電信


Thđiện thoại

loại 300 đài tệ trong tài khoản có 350 đài tệ

loại 300 đài tệ lên mạng 5 ngày sử dụng không gới hạn

loại 300 đài tệ lên mạng 3 ngày+ trong tài khoản có 100 đài tệ có thể gọi điện thoại

Táiwān zhī xīng台灣之星(vibo)

Thđiện thoại vibo

Phươngán A: thẻ 250 đài tệ có thể lên mạng 3 ngày sử dụng không giới hạn + 100 đài tệ trong tài khoản có thể gọi điện thoại

Phươngán B: thẻ 250 đài tệ có thể lên mạng 5 ngày sử dụng không giới hạn + 50 đài tệ trong tài khoản có thể gọi điện thoại

Phươngán C: thẻ 450 đài tệ có thể lên mạng 7 ngày sử dụng không giới hạn + 120 đài tệ trong tài khoản có thể gọi điện thoại

Phươngán D: thẻ 450 đài tệ có thể lên mạng 10 ngày sử dụng không giới hạn + 100 đài tệ trong tài khoản có thể gọi điện thoại

Phươngán E: thẻ 450 đài tệ có thể lên mạng 5 ngày sử dụng không giới hạn + 300 đài tệ trong tài khoản có thể gọi điện thoại

Phươngán F: thẻ 750 đài tệ có thể lên mạng 30 ngày sử dụng không giới hạn + 500 đài tệ trong tài khoản có thể gọi điện thoại

 

TaiwanMobile台灣大哥大


Thđiện thoại TaiWan Mobile

Phương án A: thẻ 500 đài tệ lên mạng 5 ngày sử dụng không giới hạn + 250 đài tệ trong tài khoản có thể gọi điện thoại

Phương án B: thẻ 800 đài tệ lên mạng 10 ngày sử dụng không giới hạn + 550 đài tệ trong tài khoản có thể gọi điện thoại

Phương án C: SIM 345 đài tệ trong tài khon có 345 đài t có thể gọi điện thoại

外國人來台灣辦理3g上網吃到飽

位於桃園一航廈入境大廳的電信櫃台就可以辦理,入境後,往右手邊就可以看到三家電信都在一起啦

外國人辦理台灣的3G上網卡,都需要出示護照唷。

資料來源

http://www.taoyuan-airport.com/chinese/store3_2/1106

http://lohas.pixnet.net/blog/post/32072975-%5b%E7%B0%A1%E6%98%93%E5%88%86%E4%BA%AB%5d-%E5%A4%96%E5%9C%8B%E4%BA%BA%E4%BE%86%E5%8F%B0%E7%81%A3%E8%BE%A6%E7%90%863g%E4%B8%8A%E7%B6%B2%E5%90%83%E5%88%B0%E9%A3%BD%E7%9A%84#ixzz4AJgwDKoS


商業贊助
發文數:1
發表時間:2018-05-21 23:53:12
更新時間:2018-05-21 23:53:12