LG 新機
LG Velvet
LG Velvet
 • 新機價 $16,500
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/10/23
LG V60 ThinQ
LG V60 ThinQ
 • 新機價 $28,800
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/10/23
LG G8X ThinQ
LG G8X ThinQ
 • 新機價 $14,700
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/10/23
LG K51S
LG K51S
 • 新機價 $4,700
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/10/23