LG 新機
LG Velvet
LG Velvet
  • 新機價 $16,800
  • 狀 態 全新
  • 更新日期 2020/10/20
LG G8X ThinQ
LG G8X ThinQ
  • 新機價 $18,700
  • 狀 態 全新
  • 更新日期 2020/10/20
LG G8S ThinQ
LG G8S ThinQ
  • 新機價 $14,500
  • 狀 態 全新
  • 更新日期 2020/10/20