LG 新機
LG Velvet
LG Velvet
  • 新機價 $19,700
  • 狀 態 全新
  • 更新日期 2020/08/04
LG V60 ThinQ
LG V60 ThinQ
  • 新機價 $29,700
  • 狀 態 全新
  • 更新日期 2020/08/04
LG K61
LG K61
  • 新機價 $7,490
  • 狀 態 全新
  • 更新日期 2020/08/04
LG K51S
LG K51S
  • 新機價 $5,000
  • 狀 態 全新
  • 更新日期 2020/08/04
LG G8X ThinQ
LG G8X ThinQ
  • 新機價 $19,900
  • 狀 態 全新
  • 更新日期 2020/08/04
LG G8S ThinQ
LG G8S ThinQ
  • 新機價 $14,500
  • 狀 態 全新
  • 更新日期 2020/08/04