vivo 新機
vivo V15 Pro
vivo V15 Pro
 • 新機價 $12,700
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/06/17
vivo NEX 雙螢幕版
vivo NEX 雙螢幕版
 • 新機價 $20,500
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/06/17
vivo V15
vivo V15
 • 新機價 $8,500
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/06/17
vivo Y95
vivo Y95
 • 新機價 $5,500
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/06/17
vivo Y91
vivo Y91
 • 新機價 $4,300
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/06/17
vivo V11i
vivo V11i
 • 新機價 $6,900
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/06/17
vivo V11
vivo V11
 • 新機價 $7,700
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/06/17
vivo Y81
vivo Y81
 • 新機價 $3,900
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/06/17
vivo NEX 旗艦版
vivo NEX 旗艦版
 • 新機價 $18,900
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/06/17
vivo V9
vivo V9
 • 新機價 $6,300
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/06/17
vivo X21 螢幕指紋版
vivo X21 螢幕指紋版
 • 新機價 $8,300
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/06/17