moboDA 3160 評測與新聞

相關新聞

2006 Computex - moboDa PDA 黑白情侶雙機
2006 Computex - moboDa PDA 黑白情侶雙機

2006 年 Computex 展從各家廠商前仆後繼推出 Smartphone 的盛況看來,智慧型手機市場已被列為兵家必爭之地,剛踏入手機圈的新碁科技也推出旗下品牌 moboDa 3610、3380 兩款 Smartphone 與會...

日期:2006-06-10 人氣:1135