NEC

已下市
NEC N770i
NEC N770i
 • 原廠價: $ ------
 • 上市日: ------
NEC N840
NEC N840
 • 原廠價: $ ------
 • 上市日: 2005年04月
NEC FOMA N-02A (貿)
NEC FOMA N-02A (貿)
 • 原廠價: $ ------
 • 上市日: 2008年11月(日本)
NEC e616
NEC e616
 • 原廠價: $ ------
 • 上市日: ------
NEC N820
NEC N820
 • 原廠價: $ ------
 • 上市日: ------
NEC 802N
NEC 802N
 • 原廠價: $ ------
 • 上市日: ------

顯示更多

不在台上市
NEC MEDIAS W N-05E
NEC MEDIAS W N-05E
 • 原廠價: $ ------
 • 上市日: 2013年4月(日本)
NEC MEDIAS TAB UL N-08D
NEC MEDIAS TAB UL N-08D
 • 原廠價: $ ------
 • 上市日: 2012年12月(日本)
NEC MEDIAS U N-02E ONE PIECE
NEC MEDIAS U N-02E ONE PIECE
 • 原廠價: $ ------
 • 上市日: 不會在台上市
NEC N-01B(貿)
NEC N-01B(貿)
 • 原廠價: $ ------
 • 上市日: 不會在台上市
NEC N-06C(貿)
NEC N-06C(貿)
 • 原廠價: $ ------
 • 上市日: 不會在台上市
NEC MEDIAS U N-02E
NEC MEDIAS U N-02E
 • 原廠價: $ ------
 • 上市日: 2012年12月(日本)

顯示更多