LOHO手機, 平板, 穿戴

已下市
展開
LOHO V388
LOHO V388
原廠價:$3,990
二手價:$------
上市日:2012/09
不在台上市
展開
LOHO V192
LOHO V192
原廠價:$1,990
上市日:2013年11月
LOHO V396
LOHO V396
原廠價:$3,990
上市日:2013年6月
LOHO V391
LOHO V391
原廠價:$------
上市日:2013年1月
LOHO V398
LOHO V398
原廠價:$2,990
上市日:2013年11月