LOHO手機, 平板, 穿戴

已下市
展開
LOHO V388 LOHO V388
原廠價:$3,990
二手價:$------
上市日:2012/09
不在台上市
展開
LOHO V192 LOHO V192
原廠價:$1,990
上市日:2013年11月
LOHO V396 LOHO V396
原廠價:$3,990
上市日:2013年6月
LOHO V391 LOHO V391
原廠價:$------
上市日:2013年1月
LOHO V398 LOHO V398
原廠價:$2,990
上市日:2013年11月