Haylou手機, 平板, 穿戴

已上市
Haylou Smart Watch LS02T
超平價 心率偵測 超防水
Haylou Smart Watch LS02T
原廠價:$1,280 二手價:$------ 上市日:2021/02
Haylou GT1 Plus
通話降噪 高音質 防潑水
Haylou GT1 Plus
原廠價:$1,690 二手價:$------ 上市日:------
Haylou T16
防潑水 主動降噪 長續航
Haylou T16
原廠價:$3,490
二手價:$------
上市日:2020/11
Haylou Solar
Haylou Solar
原廠價:$1,590
二手價:$------
上市日:2020/08
Haylou T15
低延遲 防潑水 長續航
Haylou T15
原廠價:$1,680
二手價:$------
上市日:2021/02