Genuine手機, 平板, 穿戴

已下市
展開
Genuine GenPad 8 Hello Kitty Genuine GenPad 8 Hello Kitty
原廠價:$6,990
二手價:$------
上市日:2015/05
Genuine 捷元 Tablet PC(BZ5B) Genuine 捷元 Tablet PC(BZ5B)
原廠價:$17,840
二手價:$------
上市日:2013/12
Genuine C10T2W Genuine C10T2W
原廠價:$------
二手價:$------
上市日:2014/09
Genuine GenPad I08T3W Genuine GenPad I08T3W
原廠價:$4,990
二手價:$------
上市日:2015/04
Genuine GenPad Genuine GenPad
原廠價:$11,900
二手價:$------
上市日:2011年