vivo 新機
vivo V15 Pro
vivo V15 Pro
 • 新機價 $12,800
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/06/19
vivo V15
vivo V15
 • 新機價 $8,700
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/06/19
vivo Y91
vivo Y91
 • 新機價 $4,500
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/06/19
vivo Y95
vivo Y95
 • 新機價 $5,700
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/06/19
vivo NEX 雙螢幕版
vivo NEX 雙螢幕版
 • 新機價 $20,700
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/06/19
vivo V11i
vivo V11i
 • 新機價 $7,100
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/06/19
vivo V11
vivo V11
 • 新機價 $7,900
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/06/19
vivo Y81
vivo Y81
 • 新機價 $4,200
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/06/19
vivo NEX 旗艦版
vivo NEX 旗艦版
 • 新機價 $18,900
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/06/19
vivo V9 Youth
vivo V9 Youth
 • 新機價 $5,200
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/06/19
vivo X21 螢幕指紋版
vivo X21 螢幕指紋版
 • 新機價 $8,600
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/06/19
vivo V9
vivo V9
 • 新機價 $5,900
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/06/19