OPPO 新機
OPPO Reno2 Z
OPPO Reno2 Z
 • 新機價 $10,800
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/07/02
OPPO A5 2020
OPPO A5 2020
 • 新機價 $5,500
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/07/02
OPPO AX5s (4GB/64GB)
OPPO AX5s (4GB/64GB)
 • 新機價 $4,600
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/07/02
OPPO A9 2020 (8GB/128GB)
OPPO A9 2020 (8GB/128GB)
 • 新機價 $8,800
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/07/02
OPPO A9 2020 (4GB/128GB)
OPPO A9 2020 (4GB/128GB)
 • 新機價 $6,700
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/07/02
OPPO Reno2
OPPO Reno2
 • 新機價 $15,900
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/07/02
OPPO Reno 10 倍變焦版 (6GB/128GB)
OPPO Reno 10 倍變焦版 (6GB/128GB)
 • 新機價 $17,900
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/07/02
OPPO Reno Z
OPPO Reno Z
 • 新機價 $7,990
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/07/02
OPPO Reno 標準版
OPPO Reno 標準版
 • 新機價 $9,490
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/07/02
OPPO 二手機
OPPO Reno 標準版
OPPO Reno 標準版
 • 二手價 $6,000
 • 狀 態 良好(8成新)
 • 更新日期 2020/02/23