OPPO 新機
OPPO Reno5 5G
OPPO Reno5 5G
 • 新機價 $12,200
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO Reno5 Pro 5G
OPPO Reno5 Pro 5G
 • 新機價 $17,600
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO A73 5G
OPPO A73 5G
 • 新機價 $7,200
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO A53
OPPO A53
 • 新機價 $4,300
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO Reno4 Z 5G
OPPO Reno4 Z 5G
 • 新機價 $8,700
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO Reno4 5G
OPPO Reno4 5G
 • 新機價 $10,700
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO Reno4 Pro 5G
OPPO Reno4 Pro 5G
 • 新機價 $16,700
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO Find X2
OPPO Find X2
 • 新機價 $26,800
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO Find X2 Pro
OPPO Find X2 Pro
 • 新機價 $31,400
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO A91
OPPO A91
 • 新機價 $9,300
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO A31 2020
OPPO A31 2020
 • 新機價 $5,200
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO A72
OPPO A72
 • 新機價 $6,100
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO R11s 星幕屏紅色特別版
OPPO R11s 星幕屏紅色特別版
 • 新機價 $7,200
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO Reno 10 倍變焦版 (12GB/256GB)
OPPO Reno 10 倍變焦版 (12GB/256GB)
 • 新機價 $22,390
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO Reno2 Z
OPPO Reno2 Z
 • 新機價 $11,300
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO A5 2020
OPPO A5 2020
 • 新機價 $5,500
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO Reno2
OPPO Reno2
 • 新機價 $15,890
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO A9 2020 (4GB/128GB)
OPPO A9 2020 (4GB/128GB)
 • 新機價 $6,800
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO A9 2020 (8GB/128GB)
OPPO A9 2020 (8GB/128GB)
 • 新機價 $8,800
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO AX5s (4GB/64GB)
OPPO AX5s (4GB/64GB)
 • 新機價 $4,600
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO Reno Z
OPPO Reno Z
 • 新機價 $7,990
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO Reno 10 倍變焦版 (6GB/128GB)
OPPO Reno 10 倍變焦版 (6GB/128GB)
 • 新機價 $17,900
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO Reno 10 倍變焦版 (8GB/256GB)
OPPO Reno 10 倍變焦版 (8GB/256GB)
 • 新機價 $18,890
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO Reno 標準版
OPPO Reno 標準版
 • 新機價 $9,490
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO AX5s (3GB/64GB)
OPPO AX5s (3GB/64GB)
 • 新機價 $3,800
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO A77
OPPO A77
 • 新機價 $8,200
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO AX7
OPPO AX7
 • 新機價 $5,700
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO AX7 Pro
OPPO AX7 Pro
 • 新機價 $8,000
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO R17 Pro
OPPO R17 Pro
 • 新機價 $8,990
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO R17
OPPO R17
 • 新機價 $11,400
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO Find X 超級閃充版
OPPO Find X 超級閃充版
 • 新機價 $20,990
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO R11
OPPO R11
 • 新機價 $13,600
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO R9s
OPPO R9s
 • 新機價 $11,200
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO AX5
OPPO AX5
 • 新機價 $4,400
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO Find X 標準版
OPPO Find X 標準版
 • 新機價 $17,000
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO A3
OPPO A3
 • 新機價 $4,900
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO R11s 香檳色
OPPO R11s 香檳色
 • 新機價 $6,400
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO A73s
OPPO A73s
 • 新機價 $7,300
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO R15 Pro
OPPO R15 Pro
 • 新機價 $15,500
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO R9s Plus
OPPO R9s Plus
 • 新機價 $8,950
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO R15
OPPO R15
 • 新機價 $11,790
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO 二手機
OPPO Reno2
OPPO Reno2
 • 二手價 $11,500
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO AX5s (3GB/64GB)
OPPO AX5s (3GB/64GB)
 • 二手價 $3,700
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO AX7
OPPO AX7
 • 二手價 $4,500
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO Reno 10 倍變焦版 (8GB/256GB)
OPPO Reno 10 倍變焦版 (8GB/256GB)
 • 二手價 $13,500
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO Reno2
OPPO Reno2
 • 二手價 $7,800
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO Reno2 Z
OPPO Reno2 Z
 • 二手價 $6,000
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO Reno 標準版
OPPO Reno 標準版
 • 二手價 $7,000
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO AX7 Pro
OPPO AX7 Pro
 • 二手價 $5,990
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO R9 Plus 64GB
OPPO R9 Plus 64GB
 • 二手價 $4,500
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO R9s
OPPO R9s
 • 二手價 $3,800
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO R17
OPPO R17
 • 二手價 $5,500
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO R9s Plus
OPPO R9s Plus
 • 二手價 $4,200
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO A75s
OPPO A75s
 • 二手價 $5,000
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO A77
OPPO A77
 • 二手價 $2,400
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO Reno 10 倍變焦版 (6GB/128GB)
OPPO Reno 10 倍變焦版 (6GB/128GB)
 • 二手價 $12,400
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO Reno 10 倍變焦版 (12GB/256GB)
OPPO Reno 10 倍變焦版 (12GB/256GB)
 • 二手價 $16,500
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO Reno 10 倍變焦版 (8GB/256GB)
OPPO Reno 10 倍變焦版 (8GB/256GB)
 • 二手價 $14,500
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO R9
OPPO R9
 • 二手價 $4,800
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO R15 Pro
OPPO R15 Pro
 • 二手價 $5,500
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO A39
OPPO A39
 • 二手價 $3,800
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO A57
OPPO A57
 • 二手價 $3,500
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO A73
OPPO A73
 • 二手價 $3,400
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO R11s
OPPO R11s
 • 二手價 $4,800
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO R11
OPPO R11
 • 二手價 $4,300
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2021/03/03
OPPO R15
OPPO R15
 • 二手價 $4,800
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2021/03/03