OPPO 新機
OPPO R11s 星幕屏紅色特別版
OPPO R11s 星幕屏紅色特別版
 • 新機價 $6,600
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO Reno 10 倍變焦版 (12GB/256GB)
OPPO Reno 10 倍變焦版 (12GB/256GB)
 • 新機價 $23,500
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO Reno2 Z
OPPO Reno2 Z
 • 新機價 $10,100
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO A5 2020
OPPO A5 2020
 • 新機價 $5,700
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO Reno2
OPPO Reno2
 • 新機價 $15,000
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO A9 2020 (4GB/128GB)
OPPO A9 2020 (4GB/128GB)
 • 新機價 $6,700
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO A9 2020 (8GB/128GB)
OPPO A9 2020 (8GB/128GB)
 • 新機價 $8,100
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO Reno 巴薩限量版
OPPO Reno 巴薩限量版
 • 新機價 $24,500
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO AX5s (4GB/64GB)
OPPO AX5s (4GB/64GB)
 • 新機價 $4,600
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO Reno Z
OPPO Reno Z
 • 新機價 $8,400
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO Reno 10 倍變焦版 (6GB/128GB)
OPPO Reno 10 倍變焦版 (6GB/128GB)
 • 新機價 $17,900
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO Reno 10 倍變焦版 (8GB/256GB)
OPPO Reno 10 倍變焦版 (8GB/256GB)
 • 新機價 $19,600
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO Reno 標準版
OPPO Reno 標準版
 • 新機價 $9,790
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO AX5s (3GB/64GB)
OPPO AX5s (3GB/64GB)
 • 新機價 $4,200
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO A77
OPPO A77
 • 新機價 $6,900
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO AX7
OPPO AX7
 • 新機價 $5,700
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO AX7 Pro
OPPO AX7 Pro
 • 新機價 $8,000
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO R17 Pro
OPPO R17 Pro
 • 新機價 $8,900
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO R17
OPPO R17
 • 新機價 $10,200
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO Find X 超級閃充版
OPPO Find X 超級閃充版
 • 新機價 $20,500
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO R9s
OPPO R9s
 • 新機價 $9,300
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO AX5
OPPO AX5
 • 新機價 $3,700
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO Find X 標準版
OPPO Find X 標準版
 • 新機價 $17,000
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO R11s 香檳色
OPPO R11s 香檳色
 • 新機價 $6,600
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO A3
OPPO A3
 • 新機價 $5,500
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO A73s
OPPO A73s
 • 新機價 $7,000
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO R9s Plus
OPPO R9s Plus
 • 新機價 $8,900
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO R15 Pro
OPPO R15 Pro
 • 新機價 $11,000
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO R15
OPPO R15
 • 新機價 $9,900
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO A73
OPPO A73
 • 新機價 $5,300
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO A75
OPPO A75
 • 新機價 $6,500
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO A75s
OPPO A75s
 • 新機價 $8,000
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO R11s
OPPO R11s
 • 新機價 $7,200
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO R11s Plus
OPPO R11s Plus
 • 新機價 $8,500
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO 二手機
OPPO Reno2
OPPO Reno2
 • 二手價 $14,000
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO Reno2 Z
OPPO Reno2 Z
 • 二手價 $9,600
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO Reno 標準版
OPPO Reno 標準版
 • 二手價 $8,500
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO AX7 Pro
OPPO AX7 Pro
 • 二手價 $6,900
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO R9 Plus 64GB
OPPO R9 Plus 64GB
 • 二手價 $4,500
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO R9s
OPPO R9s
 • 二手價 $4,500
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO R17
OPPO R17
 • 二手價 $6,300
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO R9s Plus
OPPO R9s Plus
 • 二手價 $4,400
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO A75s
OPPO A75s
 • 二手價 $5,000
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO A77
OPPO A77
 • 二手價 $5,500
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO Reno 10 倍變焦版 (6GB/128GB)
OPPO Reno 10 倍變焦版 (6GB/128GB)
 • 二手價 $16,000
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO Reno 10 倍變焦版 (12GB/256GB)
OPPO Reno 10 倍變焦版 (12GB/256GB)
 • 二手價 $18,000
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO Reno 10 倍變焦版 (8GB/256GB)
OPPO Reno 10 倍變焦版 (8GB/256GB)
 • 二手價 $18,000
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO R9
OPPO R9
 • 二手價 $4,800
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO R15 Pro
OPPO R15 Pro
 • 二手價 $6,500
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO A39
OPPO A39
 • 二手價 $3,800
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO A57
OPPO A57
 • 二手價 $3,300
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO A73
OPPO A73
 • 二手價 $4,000
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO R11s
OPPO R11s
 • 二手價 $4,900
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO R11
OPPO R11
 • 二手價 $3,400
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2020/02/26
OPPO R15
OPPO R15
 • 二手價 $6,500
 • 狀 態 極新(9成新)
 • 更新日期 2020/02/26