vivo 新機
vivo V15 Pro
vivo V15 Pro
 • 新機價 $12,500
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/06/25
vivo V15
vivo V15
 • 新機價 $8,400
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/06/25
vivo Y91
vivo Y91
 • 新機價 $3,900
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/06/25
vivo Y95
vivo Y95
 • 新機價 $5,400
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/06/25
vivo NEX 雙螢幕版
vivo NEX 雙螢幕版
 • 新機價 $20,200
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/06/25
vivo V11i
vivo V11i
 • 新機價 $6,600
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/06/25
vivo V11
vivo V11
 • 新機價 $7,500
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/06/25
vivo Y81
vivo Y81
 • 新機價 $3,800
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/06/25
vivo NEX 旗艦版
vivo NEX 旗艦版
 • 新機價 $18,200
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/06/25
vivo V9 Youth
vivo V9 Youth
 • 新機價 $5,000
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/06/25
vivo X21 螢幕指紋版
vivo X21 螢幕指紋版
 • 新機價 $8,300
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2019/06/25