LG 新機
LG Velvet
LG Velvet
 • 新機價 $17,400
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/09/23
LG G8X ThinQ
LG G8X ThinQ
 • 新機價 $17,900
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/09/23
LG V60 ThinQ
LG V60 ThinQ
 • 新機價 $28,900
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/09/23
LG K51S
LG K51S
 • 新機價 $5,000
 • 狀 態 全新
 • 更新日期 2020/09/23